Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni DziedzictwaEuropejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Jest to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

Jako Świat Gór po raz pierwszy miałem możliwość wziąć udział w Europejski Dniach Dziedzictwa w 2016 roku. Wydarzenie to na tyle mi się spodobało, że co roku aktywnie staram się uczestniczyć w organizowanych przez różne podmioty imprezach społeczno-edukacyjnych oraz turystycznych. Na tej stronie w poniższej tabeli znajdziecie odnośniki do relacji z poszczególnych edycji tego wydarzenia.

Relacje z poszczególnych edycji EDD
1. Europejskie Dni Dziedzictwa 2016
Hasło: „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”
Zobacz tutaj
2. Europejskie Dni Dziedzictwa 2017
Hasło:  „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”
Zobacz tutaj
3. Europejskie Dni Dziedzictwa 2018
Hasło:  „Niepodległa dla wszystkich”
Zobacz tutaj
4. Europejskie Dni Dziedzictwa 2019
Hasło:  „Polski splot”
Zobacz tutaj