Górami Pogranicza Polsko-Czeskiego

Górami Pogranicza Polsko-Czeskiego:

Wstępując w szeregi Miejskiego Koła PTTK Tryton nie spodziewałem się, że po pierwszej wycieczce liczba książeczek w mojej kolekcji wzrośnie. Poznając Marcina (Prezes) i Jarka (Sekretarz), zarazili mnie, swoją pasją do zbierania odznak turystycznych. Co doprowadziło do powstania specjalnej zakładki na blogu pod nazwą „Odznaki PTTK”. Odznaka którą chcielibyśmy tutaj zaprezentować razem z Darią jest Kolarsko-Piesza Odznaka „Górami Pogranicza Polsko-Czeskiego”. Czym jest ta odznaka?

Górami Pogranicza Polsko-Czeskiego

Jest to odznaka ustanowiona przez Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL” – Oddział PTTK w Głuchołazach. Celem tej odznaki jest poznawanie rowerowych oraz pieszych szlaków Euroregionu Pradziad. Aby zdobyć tą odznakę należy wejść na 7 z podanych 9 masywów górskich wymienionych w poniższej tabeli:

Lp. Szczyt (wysokość) Nocleg Wieża Punkt widokowy Uwagi
1. Pradziad (1492 m.n.p.m.) Tak Tak Tak *
2. Serak (1351 m.n.p.m.) Tak Nie Tak
3. Studnicny Vrch (991 m.n.p.m.) Nie Nie Tak
4. Góra Borówkowa (900 m.n.p.m.) Nie Tak Tak
5. Czervonohorskie Sedlo (1013 m.n.p.m.) Tak Tak Tak
6. Kopa Biskupia (890 m.n.p.m.) Tak Tak Tak *
7. Zlaty Chlum (875 m.n.p.m.) Tak Tak Tak
8. Rejviz (778 m.n.p.m.) Tak Nie Tak
9. Przednia Kopa (495 m.n.p.m.) Nie Nie Nie

Po wejściu na wspomniane 7 masywów górskich i potwierdzeniu zdobycia w książeczce której autorem jest także klub KTK KTUKOL Głuchołazy przesyła się ją do weryfikacji po czym przyznawana jest odznaka. Warto dodać, że zarówno książeczka jak i odznaka są za darmo! Tak więc gorąco zachęcamy razem z Darią do zdobywania. Poniżej oczywiście tabela z naszymi postępami oraz regulamin odznaki. Wszystkich zainteresowanych szczegółami odsyłam na stronę KTK KTUKOL Głuchołazy.

Lp. Szczyt (wysokość) Adrian Daria
1. Pradziad (1492 m.n.p.m.)  4.11.2017 r. ———————
2. Serak (1351 m.n.p.m.)
3. Studnicny Vrch (991 m.n.p.m.)  17.01.2016 r. 17.01.2016 r.
4. Góra Borówkowa (900 m.n.p.m.)
5. Czervonohorskie Sedlo (1013 m.n.p.m.)
6. Kopa Biskupia (890 m.n.p.m.)
7. Zlaty Chlum (875 m.n.p.m.)  24.06.2017 r. 24.06.2017 r.
8. Rejviz (778 m.n.p.m.)  24.06.2017 r. 24.06.2017 r.
9. Przednia Kopa (495 m.n.p.m.)  01.01.2018 r. 01.01.2018 r.

Regulamin:

1. Kolarska Odznak Turystyczna „Górami Pogranicza Polsko-Czeskiego” zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL” – Oddział PTTK w Głuchołazach przy współpracy: Starostwa Powiatowego w Nysie, Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach oraz Firmy KWADRAT Grup-Głuchołazy.

2. Celem ustanowienia odznaki jest poznawanie rowerowych oraz pieszych szlaków Euroregionu Pradziad, poznawanie walorów krajoznawczych, historii oraz zabytków regionu, integracja i umacnianie więzi między turystami z obu stron granicy, popularyzacja turystyki rowerowej i pieszej jako formy aktywnego wypoczynku, propagowanie roweru jako pojazdu ekologicznego, zainteresowanie różnych środowisk turystyką.

3. Odznaka jest jednostopniowa.

4. Zdobycie odznaki polega na potwierdzeniu wjazdu – wejścia na 7 z 9 podanych masywów górskich, z obowiązującym potwierdzeniem pobytu Pradziada i Kopy Biskupiej. Potwierdzenie należy dokonywać w „książeczkach potwierdzeń”, książeczce KOT lub w specjalnie założonym zeszycie (potwierdzenie stanowi np.: pieczątka, bilet wstępu, zdjęcie, opis obiektów itp.).

5. Odznakę może zdobyć każdy turysta, który ukończył 10 lat, z tym że turyści małoletni mogą pokonywać trasę tylko w asyście osób dorosłych.

6. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

7. Wycieczki rowerowe i piesze można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować ją w dowolnym kierunku jak również odbywać etapami pokonywanymi w dowolnym czasie z uwzględnieniem potwierdzenia wjazdu lub wejścia – patrz wykaz szczytów/masywów górskich.

8. Turysta po uzyskaniu potwierdzeń wjazdu lub wejścia na podane szczyty górskie, przesyła „książeczkę potwierdzeń” do weryfikacji na adres:

Klub Turystki Kolarskiej „KTUKOL” 48-340 Głuchołazy

Ul. Szymanowskiego 6/4

Lub Wydział Promocji, Turystki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

48-340 Głuchołazy, Rynek 15

9. Starający się o odznakę przesyłają dokumenty weryfikacyjne wraz z kopertą zwrotną i znaczkami pocztowymi.

10. Zdobywca odznaki „Górami Pogranicza Polsko-Czeskiego” otrzymuje odznakę po pozytywnej weryfikacji książeczki potwierdzeń.

11. Odznakę należy wręczać uroczyście podczas spotkań oraz na imprezach turystycznych.

12. Interpretacja regulaminu należy do jednostki przyznającej odznakę tj. do „Klubu Turystyki Kolarskiej” KTUKOL. KTK KTUKOL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownej uchwały nowelizującej.