Góry Połabskie

Góry Połabskie to pasmo górskie będące częścią Krainy Rudaw, położone w północno-zachodnich Czechach i południowo-wschodnich Niemczech. Rozciąga się między Rudawami na zachodzie i Górami Łużyckimi na wschodzie oraz Czeskim Średniogórzem na południu, aż poza granicę z Niemcami na północy, gdzie swym zasięgiem obejmuje również Saską Szwajcarię.

Specyficzną cechą gór są liczne skupiska form skalnych: pionowe ściany, baszty, iglice, wąwozy, szczeliny, głębokie doliny, kaniony, skalne miasta i wąskie tarasy skalne; oraz bazaltowe wzniesienia w kształcie stożków o wyspowym charakterze, położone na rozległej płycie zbudowanej ze skał osadowych: piaskowców i margli; w której sieć dolin rzecznych utworzyła system odrębnych masywów o charakterystycznym krajobrazie dla gór płytowych.

Na obszarze Gór Połabskich w celu ochrony przyrody utworzono m.in.: Park Narodowy Czeska Szwajcaria oraz Park Narodowy Szwajcaria Saksońska. Oba parki cieszą się ogromną popularnością wśród turystów.

Moje propozycje wycieczek w Góry Połabskie
1. Park Narodowy Czeska Szwajcaria
Trasa: Mezni Louka – Pravcicka Brama – Parking – Mezni Louka – Wąwóz Edmunda – Hrensko
2019 rok