Każdemu Jego Everest

Każdemu Jego Everest:

Wstępując w szeregi Miejskiego Koła PTTK Tryton nie spodziewałem się, że po pierwszej wycieczce liczba książeczek w mojej kolekcji wzrośnie. Poznając członków PTTK zarazili mnie swą pasją do zbierania odznak. Co doprowadziło do powstania specjalnej zakładki na blogu pod nazwą „Odznaki PTTK”. Jeśli chodzi o odznakę którą chciałbym tutaj zaprezentować, ma ona typowo charakter górski ale zdobywa się ją w nietypowy sposób. Mowa o odznace „Każdemu Jego Everest”. Czym jest ta odznaka?

Każdemu Jego Everest

Każdemu Jego Everest

Odznaka ma na celu popularyzację turystyki górskiej i składa się z czterech stopni: popularnej, brązowej, srebrnej, złotej. Jak już wspomniałem wyżej zdobywa się ją w nietypowy sposób. Nie zbiera się tutaj żadnych punktów, a liczy się różnicę przewyższenia podczas wycieczki! Żeby zdobyć odznakę popularną należy pokonać 8848 m przewyższenia. Jest to ciekawy sposób na zdobywanie odznak, nie trzeba liczyć punktów i układać tras, a trzeba w tym przypadku zwracać różnicę na to z jakiej wysokości się rusza i jaki jest najwyższy punkt danej wycieczki. Poniżej tabela w której wymienione zostaną zdobyte poszczególne odznaki, a pod nią regulamin. Wszystkich zainteresowanych odznaką zachęcam do odwiedzania strony Oddziału Ziemi Wadowickiej PTTK, gdzie znajduje się więcej informacji o odznace. Natomiast do zdobycia odznaki nie trzeba posiadać specjalnych książeczek, wystarczy zwykła GOT PTTK.

Odznaka Adrian
Popularna
Brązowa
Srebrna
Złota

Regulamin:

1. Odznaka ma na celu popularyzację turystyki górskiej i zachęcanie do systematycznego jej uprawiania bez względu na wiek i kondycję fizyczną.

2. Odznaka może być zdobywana w Polsce i poza granicami, na szlakach turystycznych oraz poza szlakami.

3. Ustala się następujące stopnie odznaki:

– popularna / srebrno-błękitno-biała / – aby ją zdobyć należy pokonać 8848 m przewyższenia podczas dowolnej ilości wędrówek,

– brązowa / brązowa / – odznaka popularna + 2X8848 = 3X8848 m od początku wędrówek,

– srebrna /srebrna / – odznaka brązowa + 4X8848 = 7X8848 m od początku wędrówek,

– złota / złota / – odznaka srebrna + 7X8848 = 14X8848 m od początku wędrówek.

4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Nadwyżka przewyższeń nie przenosi się na stopień kolejny.

5. Podczas jednego dnia wędrówki zalicza się różnicę w podejściu między najwyższym i najniższym punktem w metrach. Podczas wędrówki wielodniowej każdy dzień zalicza się osobno. Dopuszcza się dowolną liczbę powtórzeń takiej samej wycieczki.

6. Czas zdobywania poszczególnych stopni jest dowolny.

7. Odznaka „Każdemu Jego Everest 8848” jest odznaką honorową i przyznawana jest się na podstawie tabeli zawierającej co najmniej: datę wycieczki, punkt najniższy na trasie, jego wysokość nad poziomem morza, punkt najwyższy na trasie w podejściu, jego wysokość nad poziomem morza, różnicę wysokości (przewyższenie) i sumę przewyższeń

8. Dopuszcza się weryfikację odznaki w książeczce „Każdemu Jego Everest 8848” zawierającej opis trasy, charakterystyczne miejsca, pieczątki ze schronisk, zdjęcia z trasy itp. W/w książeczka musi zawierać różnicę przewyższeń na każdej trasie oraz sumę przewyższeń.

9. Dokumentację przesyła się na adres pttk.wadowice@gmail.com lub PTTK Oddział „Ziemia Wadowicka”, ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice.

10. Uprawnionymi do weryfikacji dokumentacji i przyznawania odznak jest Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT PTTK Oddziału „Ziemia Wadowicka”.

11. TRW GOT wystawia imienne legitymacje potwierdzające zdobycie odznaki.

12. Odznaki można nabyć bezpośrednio lub wysyłkowo w PTTK Wadowice.