Korona Sudetów

Korona Sudetów to regionalna odznaka turystyki kwalifikowanej. Ustanowiona została w 2001 roku przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Celem tej odznaki jest popularyzacja Sudetów, jako gór leżących na styku granic trzech państw – Polski, Czech i Niemiec. Jako cele można wymienić także popularyzację turystyki górskiej na Dolnym Śląsku oraz sąsiadujących regionach (Polski, Czech i Niemiec). Co trzeba zrobić aby zdobyć Koronę Sudetów? Należy wejść na najwyższe szczyty 22 pasm w Sudetach (tyle oczywiście jest też szczytów). Należy wspomnieć, że zdobywając tą Koronę do zdobyć będzie trzeba szczyty leżące także w Czechach i w Niemczech. Tak jak przy każdej odznace do zdobycia, także i zdobycie tej odznaki dokumentować należy w specjalnie przygotowanej i wydawanej przez PTTK Wrocław książeczce.

Tak się składa, że gdy wstąpiłem w szeregi PTTK Tryton w Nysie, poznając Marcina i Jarka zarazili mnie oni swoją pasją zbierania górskich odznak. Dzięki nim dowiedziałem się o kilku książeczkach i odznakach. Zachęcili mnie także do rozpoczęcia zbierania Korony Sudetów. Ja natomiast dość szybko przekonałem do tego pomysłu Darię. Dużo wędrujemy po Sudetach, mamy bardzo blisko z Nysy w Góry Opawskie, Złote, Bardzkie, Bialskie, Orlickie, Bystrzyckie czy Masyw Śnieżnika zdecydowaliśmy się na podjęcie tego wyzwania. Wędrując po górach staramy się odkrywać coraz to nowe zakątki, także przy okazji będziemy gromadzić kolejne szczyty do korony i oczywiście promować ideę zdobywania tejże korony. Tak jak i w przypadku GOT, KGP czy innych odznak także i tutaj prezentować będziemy nasze poczynania.

Wszystkich zainteresowanych odsyłam także na stronę Wrocławskiego PTTK (kliknij tutaj)  gdzie znajduje się więcej informacji o samej odznace oraz dane kontaktowe w celu nabycia książeczki (która kosztuje 2.60 zł + koszt wysyłki). Poniżej oczywiście tabela z wykazem szczytów, a pod tabelą regulamin odznaki. A tak prezentuje się odznaka Korony Sudetów:

korona

Poniżej tabela przedstawiające szczyty składające się na Koronę Sudetów:

Lp. Region Pasmo górskie Szczyt Adrian Daria
1. Sudety Zachodnie Góry Łużyckie Luż (793 m.n.p.m.)  1.07.2017 r. – relacja 1.07.2017 r. – relacja
2. Grzbiet Jesztiedzki Jested (1012 m.n.p.m.) 1.07.2017 r. – relacja 1.07.2017 r. – relacja
3. Góry Izerskie Wysoka Kopa (1126 m.n.p.m.)  18.09.2016 r. – relacja
4. Karkonosze Śnieżka (1602 m.n.p.m.)
5. Rudawy Janowickie Skalnik (945 m.n.p.m.)
6. Góry Kaczawskie Skopiec (724 m.n.p.m.)
7. Sudety Środkowe Góry Jastrzębie Zaltman (739 m.n.p.m.)  26.11.2016 r. – relacja
8. Góry Kamienne Waligóra (936 m.n.p.m.) 18.06.2016 r. – relacja  18.06.2016 r. – relacja
9. Góry Wałbrzyskie Borowa (853 m.n.p.m.)
10. Góry Sowie Wielka Sowa (1015 m.n.p.m.) 18.06.2016 r. – relacja  18.06.2016 r. – relacja
11. Góry Bardzkie Kłodzka Góra (765 m.n.p.m.) 24.07.2016 r. – relacja 24.07.2016 r. – relacja
12. Góry Stołowe Szczeliniec Wielki (919 m.n.p.m.)
13. Góry Bystrzyckie Jagodna (977 m.n.p.m.)  14.05.2016 r. – relacja 14.05.2016 r. – relacja
14. Góry Orlickie Velka Destna (1115 m.n.p.m.) 11.03.2017 r. – relacja 11.03.2017 r. – relacja
15. Sudety Wschodnie Góry Złote i Bialskie Smrek (1125 m.n.p.m.)
16. Masyw Śnieżnika Śnieżnik (1425 m.n.p.m.) 24.04.2017 r. – relacja
17. Zabrezska Vrchovina Lazek (714 m.n.p.m.) 25.02.2018 r. – wkrótce  25.02.2018 r. – wkrótce
18. Hanusovicka Vrchovina Jerab (1003 m.n.p.m.) 25.02.2018 r. – wkrótce 25.02.2018 r. – wkrótce
19. Wysoki Jesionik Pradziad (1491 m.n.p.m.) 4.11.2017 r. – relacja
20. Góry Opawskie Pricny Vrch (975 m.n.p.m.)
21. Niski Jesionik Slunecna (800 m.n.p.m.) 28.01.2018 r. – relacja
22. Przedgórze Sudeckie Masyw Ślęży Ślęża (718 m.n.p.m.) 24.09.2016 r. – relacja 24.09.2016 r. – relacja

REGULAMIN

§ 1

Odznaka KORONA SUDETÓW jest odznaką regionalną Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 2

Celem ustanowienia odznaki KORONA SUDETÓW jest popularyzacja turystyki górskiej w Sudetach (zarówno w kraju, jak i poza jego granicami), poznawanie ich walorów przyrodniczych i krajoznawczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i odwiedzanych.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 4

Odznakę KORONA SUDETÓW uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i masywów górskich w Sudetach (niezależnie od granic państwowych) wg załączonego wykazu, z uwzględnieniem zasad bezpiecznego uprawiania turystyki górskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i poza granicami kraju.

§ 5

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

§ 6

Do odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1 maja 2001 r., tj. od daty wejścia w życie regulaminu odznaki.

Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

§ 7

Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się w Książeczce Odznaki KORONA SUDETÓW poprzez przybicie na pustych stronach pieczątki najbliższego obiektu turystycznego lub innej instytucji, a w zamieszczonej tabeli potwierdzeń wpisanie daty wejścia na dany szczyt i uzyskanie podpisu przodownika turystyki górskiej PTTK, mającego uprawnienia na Sudety, albo przewodnika sudeckiego, wraz z podaniem numeru ważnej legitymacji przodownickiej lub przewodnickiej. Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być także fotografia lub potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej.

§ 8

Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.

§ 9

Ubiegający się o odznakę KORONA SUDETÓW po zebraniu potwierdzeń potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

§ 10

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki KORONA SUDETÓW oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.

§ 11

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki KORONA SUDETÓW, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§ 12

Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.

§ 13

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 14

Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką KORONA SUDETÓW można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.

§ 15

Regulamin odznaki został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 26 marca 2001 r. oraz na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 19 kwietnia 2001 r. i obowiązuje od dnia 1 maja 2001 r., wraz z poprawkami uchwalonymi przez Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniach 17 stycznia 2011 r. i 16 września 2013 r.