Korona Ziemi Kłodzkiej

Korona Ziemi Kłodzkiej:

Wstępując w szeregi Miejskiego Koła PTTK Tryton nie spodziewałem się, że po pierwszej wycieczce liczba książeczek w mojej kolekcji wzrośnie. Poznając Marcina (Prezes) i Jarka (Sekretarz), zarazili mnie, można powiedzieć, swoją pasją do zbierania pieczątek i odznak. Tak o to dzięki nim poznałem możliwość zbierania właśnie Korony Ziemi Kłodzkiej. Czym jest Korona Ziemi Kłodzkiej? Jest to regionalna odznaka turystyczna, Oddziału PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu. Zdobyć ją może osoba która wejdzie na 12 szczytów położonych w Kotlinie Kłodzkiej. Zdobycie szczytu dokumentuje się w specjalnej książeczce (tak jak w przypadku GOT). Poznając możliwość zdobycia kolejnej odznaki (od dawna już zdobywam GOT, a od tego roku także KGP), zainteresowałem tym tematem także Darię, która również podejmuje się tego wyzwania. Tak o to rozpoczynamy kolejne wyzwanie, którego wyniki będziemy prezentować na tej podstronie.

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami odnośnie odznaki odsyłam na stronę Oddziału PTTK w Międzygórzu (kliknij tutaj). Tam znajdziecie informacje odnośnie możliwości nabycia książeczki (jej koszt to 3 zł + koszt wysyłki). A tak prezentuje się odznaka:

Odznaka

Poniżej prezentuję tabelę poszczególnych szczytów do zdobycia przez nas, w której znajdą się także odnośniki do relacji, pod tabelą natomiast regulamin zdobycia odznaki:

Lp. Szczyt (wysokość) Pasma i grzbiety Adrian Daria
1. Gardzień (556 m.n.p.m.) 1* Wzgórza Ścinawskie 26.11.2016 r. – relacja 26.11.2016 r. – relacja
2. Włodzicka Góra (758 m.n.p.m.) Wzgórza Włodzickie
3. Kłodzka Góra (765 m.n.p.m.) Góry Bardzkie 24.07.2016 r. – relacja 24.07.2016 r. – relacja
4. Grodziec (803 m.n.p.m.) Wzgórza Lewińskie  28.01.2017 r. – relacja
5. Szczeliniec Wielki (919 m.n.p.m.) Góry Stołowe
6. Suchoń (964 m.n.p.m.) 2* Krowiarki
7. Jagodna (977 m.n.p.m.) Góry Bystrzyckie 14.05.2016 r. – relacja 14.05.2016 r. – relacja
8. Kowadło (989 m.n.p.m.) Góry Złote 3.09.2016 r. – relacja
9. Wielka Sowa (1015 m.n.p.m.) Góry Sowie 18.06.2016 r. – relacja  18.06.2016 r. – relacja
10. Orlica (1084 m.n.p.m.) Góry Orlickie  14.05.2016 r. – relacja 14.05.2016 r. – relacja 
11. Rudawiec (1112 m.n.p.m.) Góry Bialskie 3.09.2016 r. – relacja  –
12. Śnieżnik (1425 m.n.p.m.) Masyw Śnieżnika 24.04.2017 r. – relacja  –

1* – Uwaga szczyt został zamknięty ale PTTK toleruje pieczątkę nabytą w portierni Kopalni

2* – Szczyt bez szlaku, wierzchołek położony ok. 2 km na zachód od szlaku żółtego prowadzącego z Przeł. Puchaczówka do Żelazna

REGULAMIN

§1

Odznaka KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu.

§2

Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Ziemi Kłodzkiej.

§3

Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Międzygórzu.

§4

Odznaka jest jednostopniowa. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

§5

Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.

§6

Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Ziemi Kłodzkiej

§7

Odznakę KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów górskich Ziemi Kłodzkiej według zamieszczonego wykazu w dowolnie wybranej kolejności.

§8

Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem, przewodnikiem lub bez ich udziału.

§9

Potwierdzeniem zdobycia poszczególnych szczytów powinna być data, pieczątka lub opis w książeczce odznaki Korona Ziemi Kłodzkiej.

W przypadku zdobywania szczytu z przodownikiem lub przewodnikiem wystarczy jego potwierdzenie. Weryfikujący ma prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikowanej z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tą osobę.

§10

Ubiegający się o Odznakę KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Międzygórzu

57-514 Międzygórze ul. Wojska Polskiego 2/9

§11

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§12

Odznakę nabywa się w Oddziale PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Wykupienie odznaki potwierdza się pieczątką w książeczce.

§13

Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK w Międzygórzu.

Tel./fax 74-813 51 95 e-mail: pttkbiuro@ta.pl , www.pttkmiedzygorze.ta.pl

§14

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK w Międzygórzu.

§15

Wnioskuje się o uroczyste wręczanie numerowanej odznaki oraz Certyfikatu Zdobywcy Korony Ziemi Kłodzkiej podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK w Międzygórzu na szczycie Śnieżnika. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.

§16

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu dnia 18.12.2009 r. (uchwała Nr 22/12/2009) i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku.