Pomoc w górach

Często podczas wycieczek zdarza się, że dochodzi do wypadku, a ludzie nie wiedzą co zrobić. W dziale tym postaram się wyjaśnić jak wezwać pomoc w górach. Na początek, wyruszając w góry należy w telefonie (który w górach zawsze musi mieć pełną baterię) zapisać numer ratunkowy GOPR i TOPR, 985 bądź 601 100 300 (w przypadku braku zasięgu, gdy jest zasięg innego operatora należy zadzwonić pod 112 – operatorzy telefony alarmowe traktują w specjalny sposób). Rozmawiając już z ratownikiem trzeba mu podać swoje dane personalne, miejsce w którym się znajdujemy oraz do jakiego doszło wypadku.

Warto także zainstalować sobie w telefonach nową aplikację Ratunek, dzięki której uprawianie turystyki górskiej (także i morskiej ma stać się bezpieczniejsze). Aplikacja ta posiada następujące funkcje:

– wzywanie pomocy – w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, poprzez kontakt telefoniczny ze Służbami Ratowniczymi działającymi w Polsce, w regionach górskich, czyli GOPR i TOPR i na obszarach wodnych, czyli WOPR i MOPR. W trakcie wzywania pomocy aplikacja automatycznie wybiera zintegrowany z nią numer ratunkowy w górach 601 100 300 lub numer ratunkowy nad wodą 601 100 100, udostępniony przez operatora telefonii komórkowej Plus i łączy się z właściwą Służbą Ratowniczą,

– lokalizacja osoby potrzebującej pomocy – automatyczne wysłanie informacji z dokładną lokalizacją (do 3 m) osoby dzwoniącej do wybranej Służby Ratowniczej. Wysłanie lokalizacji następuje poprzez SMS w trakcie rozmowy telefonicznej,

– Książeczka Medyczna – pozwala na umieszczenie najważniejszych informacji o aktualnym stanie zdrowia, które mogą być bardzo pomocne dla Służb Ratowniczych lub medycznych w trakcie akcji ratunkowej. Umożliwia również podanie kontaktu do osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku.

Warto mieć ją w telefonie, gdyż dzięki tej aplikacji ratownicy będą wiedzieć gdzie mają się udać z pomocą, a to może mieć znaczenie przy szybkości i skuteczności działań ratunkowych. A sama zaś aplikacja jest bardzo łatwa w obsłudze, gdyż wystarczy tylko 3 razy kliknąć w ekran żeby wysłać zawiadomienie. Więcej informacji o aplikacji na stronie: www.ratunek.eu

Są również inne metody wzywania pomocy zwane tradycyjnymi, takie jak: sygnały świetlne bądź dźwiękowe. Przyjęło się, że pomocy wzywa się wysyłając je (np. gwizdy, krzyki, błyski światła) sześć razy na minutę, następnie minutowa przerwa i kolejna sekwencja gwizdów, krzyków bądź błysków. Potwierdzeniem będzie sygnał świetlny lub dźwiękowy nadawany trzy razy na minutę, za każdym razem z minutową przerwą.

Aplikacja Ratunek

Słysząc nadlatujący helikopter, często ludzie nie wiedzą co należy zrobić, nie którzy turyści (którzy nie znajdują się w zagrożeniu życia) machają pilotom twierdząc że ich pozdrawiają. Należy pamiętać, że nie wolno machać do pilotów gdyż może to zostać zinterpretowane jako potrzeba pomocy, która w rzeczywistości nie jest potrzebna, a może być potrzebna komuś innemu. W celu poinformowania pilotów, że potrzebna jest pomoc należy stanąć z uniesionymi w górę obydwiema rękami tworząc własnym ciałem literę „Y”. Jest to międzynarodowy sygnał YES, potwierdzający potrzebę pomocy. Pozycja z jedną ręką w górze oznacza „N”, czyli NO, co informuje ratowników, że ich pomoc nie jest potrzebna.

W przypadku wystąpienia jakiegoś wypadku w górach bezzwłocznie należy wezwać pomoc, a także udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, czy to w przypadku zwichnięcia, złamania, zemdlenia bądź omdlenia czy wychłodzenia. Dlatego według mnie każdy powinien mieć ze sobą w górach APTECZKĘ. Jak powinna wyglądać apteczka ? Mianowicie powinna ona zawierać:

 1. Jednorazowe, wytrzymałe rękawiczki.
 2. Maseczkę do sztucznego oddychania.
 3. Jałowe gaziki i gazy o różnej wielkości.
 4. Opaski dziane (bandaże) różnej wielkości.
 5. Chustę trójkątną.
 6. Plastry.
 7. Agrafki.
 8. Nożyczki ratownicze.
 9. Koc termoizolacyjny (tzw. folia NRC).
 10. Dodatkowo warto mieć:
 11. Sprzęt uwidaczniający miejsce zdarzenia (światła chemiczne, flary drogowe).
 12. Maskę twarzową do sztucznego oddychania (face maska, pocket maska). Jest znacznie lepsza i skuteczniejsza od maseczki do sztucznego oddychania.
 13. Różne wielkości siatki opatrunkowej (Codofix).
 14. Opatrunki hydrożelowe na oparzenia.
 15. Mini instrukcję jak udzielać pierwszej pomocy z numerami alarmowymi w Polsce.

Logo GOPR

Logo TOPR

Adrian