Przewodnik terenowy

Przewodnik terenowy

Przewodnik terenowy po Województwie Opolskim – tak brzmi nazwa kursu trwającego od listopada 2017 roku w Nysie. Zapraszamy do lektury.

Z życia Świat Gór:

Dość długo nic nie pojawiało się na blogu, a to ze względu na ciężką sytuację rodzinną. Powoli jednak wracamy do pracy i nadrabiania powstałych już zaległości. Dziś wyjątkowo w piątek na blogu relacja z zajęć teoretycznych na kursie przewodnickim, które dobiegły już końca. Będzie to dość długa relacja bowiem wpis obejmie kilka spotkań.

Ostatni nasz wpis pojawił się w połowie kwietnia, dalsza część miesiąca minęła nam bardzo szybko. W każdy weekend mieliśmy jakieś zajęcia związane z kursem przewodnickim. Udało nam się również w ramach majówki wybrać na Górę św. Anny i do Kamienia Śląskiego – relacja za jakiś czas. Ponadto Adrian razem z Oddziałem PTTK Tryton wybrał się na wycieczkę górską na Chełmiec i Borową – wpis również za jakiś czas.

Przed nami natomiast maj, równie aktywny co kwiecień pod względem kursu przewodnickiego. Tymczasem zachęcamy do czytania naszych relacji, komentowania ich, a także udostępniania. Niech Wasi znajomi również dowiedzą się o naszym blogu Świat Gór. Zapraszamy także na nasz profil na Facebooku oraz na Instagramie.

Relacja:

W dzisiejszej relacji z kursu przewodnickiego musimy cofnąć się, aż do połowy marca, a dokładniej do soboty (17.03). Wtedy to tradycyjnie spotkaliśmy się w siedzibie Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej pk. Nysa na kolejnych zajęciach teoretycznych.

O godzinie 9:00 zajęcia rozpoczął Marcin Nowak – Prezes Oddziału PTTK Tryton w Nysie i zarazem kierownik kursu, który przygotował dla nas zajęcia z zakresu geografii turystycznej Województwa Opolskiego. W trakcie wykładów omówiliśmy najważniejsze rzeki przepływające przez nasze województwo, a także najważniejsze zbiorniki wodne znajdujące się na Śląsku Opolskim.

Marcin Nowak w akcji

Kolejnym wykładowcą tego dnia był Wojciech Kwiecień – Prezes Klubu Przewodników i Pilotów Wycieczek Ziemi Opolskiej, który w tym dniu przeprowadził dla nas zajęcia z zakresu heraldyki. Bardzo ciekawe zajęcia, w trakcie których poznaliśmy w jaki sposób czytać herby, a także omówiliśmy najważniejsze rody i ich herby na terenie Województwa Opolskiego. W tym dniu Wojciech Kwiecień wręczył także kol. Mirkowi zaległą odznakę za przejście Głównego Szlaku Świętokrzyskiego.

Mirek Czekała odbiera odznakę.

Mirek Czekała.

Wojtek Kwiecień w akcji.

Kursanci.

Przechodzimy do kolejnego spotkania. Wkraczamy już w kwiecień, który był chyba najaktywniejszy, jeśli idzie o zajęcia na kursie. Pierwsze zajęcia odbyły się w sobotę (7.04). Ten dzień zajęć w WSTH pk. Nysa rozpoczął Jarosław Srębacz – Wiceprezes Oddziału PTTK Tryton w Nysie, który opowiedział kursantom o organizacji turystyki w Polsce. W trakcie spotkania poznaliśmy m.in. najważniejsze organizacje turystyczne, prekursorów turystyki w Polsce czy omówiliśmy historię turystyki w naszym kraju.

Jarek Srębacz

Zajęcia z Jarkiem.

Razem z Łukaszem.

W tym samym dniu zajęcia poprowadził także Marcin Nowak, który tym razem zajął się tematem historii kultury w naszym województwie. Na spotkanie z kursantami przygotował wykład na temat muzeów w Województwie Opolskim. W czasie prelekcji poznaliśmy najważniejsze muzea i izby regionalnego naszego województwa.

Marcin z prezentacją o muzeach.

Na koniec zajęć dla wszystkich kursantów udało mi się przygotować pewną ciekawostkę. Otóż poza turystyką zajmuję się także działalnością społeczną i pełnię funkcję Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie, który za cel obrał sobie zebranie środków niezbędnych na wybudowanie pomnika marszałka w Nysie.

Postęp prac nad budową pomnika jest bardzo zaawansowany, a realizuje je słynny artysta rzeźbiarz, prof. Marian Molenda. Kilka razy wspominaliśmy już o budowie pomnika w Nysie w trakcie zajęć, dlatego też postanowiłem zorganizować wyjście do pracowni profesora, aby pokazać postęp prac nad budową pomnika.

Po zakończonych zajęciach udaliśmy się więc do znajdującej się w pobliżu szkoły, pracowni profesora Molendy, gdzie Pan profesor pokazał wszystkim postęp prac nad budową pomnika, a także omówił poszczególne etapy realizacji tej inicjatywy.

Pomnik Józefa Piłsudskiego w budowie.

Profesor Marian Molenda opowiada o pomniku.

Kursanci w pracowni profesora.

W taki sposób przechodzimy do kolejnych zajęć. Tydzień później miała się odbyć wycieczka w ramach zajęć teoretycznych, niestety nie udało się jej zorganizować z pewnych przyczyn, tak więc musiały się odbyć normalne zajęcia teoretyczne, które rozpoczął Marcin Husak. Zajęcia z Marcinem dotyczyły etnografii regionu, a w trakcie spotkania omówiliśmy kuchnię śląską czy najważniejsze zwyczaje i tradycje na Śląsku Opolskim.

Marcin Husak.

Druga część zajęć z Marcinem była bardziej praktyczna, bowiem wybraliśmy się na zwiedzanie pobliskiego kościoła św. Dominika, gdzie Marcin w bardzo szczegółowy sposób przedstawił nam jego historię i architekturę, a ponadto omówił każdy detal wnętrza świątyni. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, a przed nami na pewno jeszcze wiele pracy, aby chociaż w części nauczyć się rozpoznawać świętych i sceny biblijne w kościołach.

Warto w tym miejscu zamieścić kilka ciekawostek o wspomnianej świątyni.

Kościół św. Dominika jest trzecim barokowym kościołem w Nysie. Jego budowa została ukończona w 1788 roku. Wcześniej w tym miejscu ziemię pod budowę klasztoru i kościoła dostali franciszkanie. Była to rekompensata za zniszczony w czasie pierwszej wojny śląskiej klasztor na Starym Mieście. Obiecana im pomoc przez pruskiego króla Fryderyka II prawdopodobnie nie nastąpiła. Tuż obok powstaje nowe miasto Friedrichstadt przeznaczone dla żołnierzy oraz rzemieślników pracujących na rzecz wojska. W tej sytuacji wrocławski biskup Filip Gotard Schawfgotsch postanawia sprowadzić do tworzącego się miasta zakon kaznodziejski dominikanów.

Można przypuszczać, że celem biskupa była szeroka ewangelizacja zamieszkujących nowo powstałe miasto ludzi. Kaznodziejski zakon dominikanów słynął z gorliwej ewangelizacji. Zgodnie z głównym celem dominikanów, czyli głoszeniem ewangelii nyska świątynia jest jednonawowa z charakterystyczną dla tego zakonu prosto zamkniętą ścianą prezbiterium. Na niej znajduje się późnobarokowy ołtarz łączący w sobie główne prawdy wiary katolickiej i idee dominikańskie.

W połowie nawy wzrok przyciąga piękna ambona. Na koszu ambony w bogatej dekoracji wyróżniają się trzy putta trzymające symbole cnót kardynalskich. Bardzo ciekawa jest stojąca na baldachimie postać Mojżesza z tablicami dekalogu. Uważny obserwator zauważy na głowie Mojżesza rogi. Takie przedstawienie wynikało z błędnego tłumaczenia, iż Mojżesz schodząc z góry Synaj miał twarz zmienioną.

W połowie nawy naprzeciw siebie znajdują się dwa ołtarze z Najświętszymi Sercami. Obok ambony na ołtarzu, obraz Serca Pana Jezusa flankują pierwsi polscy dominikanie, święty Jacek Odrowąż z Kamienia Śląskiego i błogosławiony Czesław z płonącą kulą ognistą. Naprzeciw znajduje się ołtarz z obrazem w centralnej części, Serca NMP.

Nieco dalej na tej samej ścianie czeka na renowację barokowa grupa Ukrzyżowania. Wychodzących z kościoła błogosławi Chrystus Zmartwychwstały na tle promienistej glorii. Opis kościoła byłby niepełny bez wspomnienia o freskach znajdujących się na sklepieniu. Przedstawiają one sceny z życia św. Dominika i dominikanów.

Zajęcia w terenie - kościół św. Dominika.

Kościół św. Dominika.

Po powrocie do szkoły na kursantów oczekiwał już Wojtek Kwiecień, który w tym dniu przeprowadził dla nas zajęcia z zakresu metodyki i techniki prowadzenia wycieczek terenowych. W trakcie spotkania poznaliśmy kilka ciekawostek w jaki sposób należy prowadzić wycieczki terenowe.

Wojtek Kwiecień.

Przewodnik terenowy - zajęcia.

Ostatnie zajęcia w tym dniu poprowadził Marek Więckiewicz – Skarbnik Oddziału PTTK Tryton w Nysie, który dla kursantów przygotował zajęcia z zakresu terenoznawstwa i topografii. Zajęcia były bardzo praktyczne, na samym początku krótko w teorii omówiliśmy w jaki sposób wyznaczać azymuty, w jaki sposób liczyć odległość na mapie przy pomocy nitki, po czym każdy wyciągnął mapę i nitkę i przystąpił do ćwiczeń praktycznych pod czujnym okiem Marka.

Marek Więckiewicz.

Kasia i Mirek.

Ćwiczenia praktyczne.

Marek omawia jak liczyć długość przy pomocy nitki.

Wyznaczamy azymuty.

Na koniec dnia grupą kilku kursantów wybraliśmy się na małą integrację do jednego z nyskich lokali. Integracja krótka bowiem na następny dzień mamy zaplanowany objazd trasy mojej wycieczki kursowej, która odbędzie się 13 maja. A w trakcie wycieczki odwiedzimy północną część Województwa Opolskiego.

Wspólne zdjęcie przed Bazyliką w Nysie.

Integracja.

Świat Gór na integracji.

Można powiedzieć, że w taki sposób przechodzimy do samego końca, bowiem przed nami teraz ostatnie spotkanie w ramach zajęć teoretycznych, które tym razem wyjątkowo odbyło się w niedzielę (22.04). Zajęcia w tym dniu rozpoczął Wojtek Kwiecień w ramach kontynuacji zajęć z zakresu metodyki i techniki prowadzenia wycieczek terenowych.

Wojtek Kwiecień.

Kursanci.

W trakcie przerwy obiadowej razem z kursantami wybraliśmy się do pobliskiej restauracji na uroczysty obiad kończący zajęcia teoretyczne, gdzie także przybył kierownik naszego kursu Marcin Nowak, który w kilku zdaniach podsumował całe zajęcia teoretyczne i podziękował za współpracę. Ponadto każdy kursant otrzymał najnowszy produkt turystyczny Gminy Nysa czyli album „Śladami Małego Wiednia i Śląskiego Rzymu”.

Kursanci z nowymi albumami.

Uroczysty obiad.

Nasze zajęcia powoli się kończą.

Po obiedzie wróciliśmy do szkoły gdzie oczekiwał już na nas Marcin Nowak z kolejną porcją materiałów oraz kolejnymi i zarazem ostatnimi zajęciami teoretycznymi. Na sam koniec omówiliśmy razem z Marcinem geologię Województwa Opolskiego. W trakcie zajęć Marcin na przykładach omówił najważniejsze skały występujące w naszym województwie, a każdy kursant mógł dotknąć m.in. słynny marmur ze Sławniowic.

Marcin z kolejną porcją materiałów.

Gosia, Grzesiu i Asia.

W taki sposób zajęcia teoretyczne można powiedzieć dobiegły końca. Pamiętam jak dopiero rozpoczynaliśmy zajęcia w listopadzie, a tu już mamy ich zakończenie. Szkoda, że co dobre tak szybko się kończy bowiem był to wspaniały czas, w trakcie którego mieliśmy możliwość razem z Darią poznać wiele fantastycznych osób. Na szczęście kurs się jeszcze nie kończy, a przed nami teraz kilka wyjazdów terenowych o których także będziemy pisać na naszym blogu.

 

Adrian Kołodziej

Adrian Kołodziej

Cześć! Nazywam się Adrian i od urodzenia związany jestem z Nysą (woj. Opolskie). Swoją przygodę z turystyką rozpocząłem w 2007 roku, kiedy to pierwszy raz wybrałem się na wycieczkę górską w Tatry. Od tamtej pory turystyka to część mojego życia. Swoją pasję postanowiłem rozwijać, dzięki czemu w 2013 roku powstał Świat Gór, który początkowo miał taktować o turystyce górskiej. Dwa lata po utworzeniu bloga dołączyła do mnie Daria, dziś moja małżonka z którą wspólnie podróżujemy, a relacje z tych podróży można czytać tutaj na blogu. Dziś Świat Gór to blog podróżniczy prezentujący naszą turystyczną działalność. Zachęcam do częstszego odwiedzania bloga Świat Gór!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.