PTTK Nysa – informacje

Oddział PTTK Tryton w NysieDrugi marca 2016 r. to historyczna data dla miłośników turystyki w Nysie, bowiem w tym dniu PTTK wrócił na mapę miasta. Właśnie wtedy odbyło się spotkanie sympatyków turystyki, przewodników, regionalistów, historyków oraz znamienitych gości z całego Województwa Opolskiego związanych z branżą turystyczną. W trakcie spotkania założone zostało Miejskie Koło PTTK Tryton Nysa działające pod Regionalnym Oddziałem Śląska Opolskiego w Opolu. W skład zarządu koła weszli młodzi ludzie, przy czym prym wiodła kadra przewodnicka oraz programowa Towarzystwa.

W tym samym miesiącu razem z Darią staliśmy się członkami Miejskiego Koła PTTK Tryton w Nysie, a zarazem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Osobiście od kilku lat chciałem już wstąpić w szeregi PTTK w końcu nadarzyła się ku temu okazja. Daria również korzystając z okazji zapisała się do nowego koła i została członkiem PTTK. Od samego początku bardzo mocno zaangażowaliśmy się w działalność nowego koła, przez co powstała właśnie ta zakładka. Tutaj prezentujemy kilka ciekawostek o nyskim PTTK oraz dane kontaktowe, natomiast w zakładce „Relacje z imprez”, każdy z czytelników będzie mógł zapoznać się z relacjami z wycieczek zorganizowanych przez PTTK Tryton w których wzięliśmy udział.

Szybki rozwój koła doprowadził do sytuacji w której jego władze postanowiły podjąć próbę usamodzielnienia,  co udało się zrealizować w kwietniu 2017 roku. Wtedy to odbyło się walne zebranie koła będące zjazdem założycielskim Oddziału PTTK Tryton w Nysie podczas którego licznie zgromadzeni członkowie koła podjęli decyzję o woli przekształcenia Koła w Oddział. Warto dodać iż w skład nowego i zarazem pierwszego zarządu Oddziału PTTK Tryton w Nysie wszedł Adrian zostając Sekretarzem Oddziału, co jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Po kilku miesiącach oczekiwań uzyskaliśmy uchwałę Zarządu Głównego PTTK zezwalającą na utworzenie Oddziału. We wrześniu miał miejsce kolejny zjazd podczas którego uchwalono Statut Oddziału, a w marcu 2018 roku przyszła informacja o zarejestrowaniu naszego Oddziału w Krajowym Rejestrze Sądowym. W taki sposób udało się sformalizować działalność naszego Oddziału co ma pozwolić na jego dalszy rozwój.

W 2018 roku doszło do kilku ważnych wydarzeń pod kątem rozwoju Oddziału jaki i jego struktur. Za sprawą uchwały Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w Krakowie utworzono Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT przy naszym Oddziale w skład, którego wchodzi również Adrian. Zaś uchwałą Zarządu Oddziału w czerwcu powołana została Oddziałowa Komisja Krajoznawcza mająca zająć się rozwojem turystyki krajoznawczej w Oddziale. Historyczna chwila miała miejsce w październiku, kiedy to w Kłodzku doszło do spotkania przedstawicieli Zarządu Oddziału PTTK Tryton w Nysie oraz przedstawicieli Zarządu PTTK Ziemi Kłodzkiej. Podczas spotkania doszło do zawarcia Sudeckiego Porozumienia Oddziałów PTTK, pod nazwą Porozumienie Sudeckie. Warto również nadmienić, że w tym samym roku zarejestrowaliśmy w Lokalnej Grupie Działania „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”, produkt lokalny składający się na cykl wycieczek pn. „Dziedzictwo Kulinarne Ziemi Nyskiej”.

Dziś Oddział PTTK Tryton w Nysie zrzesza blisko 300 członków, a szczególną wagę przywiązuje do organizacji licznych imprez turystycznych w ramach działalności statutowej. Można tutaj uprawiać prawie każdą formę turystyki – pieszą górską i nizinną, kolarską, kajakową czy nawet narciarską. Prowadzimy także liczne szkolenia m.in. przewodników turystycznych. Wśród cyklicznych wydarzeń organizowanych przez nasz Oddział można wymienić:

  1. Nyski Rajd Trekkingowy „Śladami Księstwa Nyskiego”
  2. Wycieczki krajoznawcze w ramach cyklu „Dziedzictwo Kulinarne Ziemi Nyskiej”
  3. Wycieczki górskie Szlakiem Korony Sudetów

Oddział współdziała również samorządem lokalnym w zakresie organizacji wydarzeń turystycznych (m.in. Otwarcie Sezonu Turystycznego czy Rajd Kopernikowski), a także z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki oraz krajoznawstwa.

Oddział PTTK Tryton w Nysie swoją programową działalność realizuje dzięki społecznej kadrze,  którą stanowią przede wszystkim przewodnicy turystyczni, przodownicy turystyki górskiej, instruktorzy krajoznawstwa czy organizatorzy turystyki. Dysponują oni olbrzymią wiedzą krajoznawczą i chętnie dzielą się nią z innymi.

Zachęcamy serdecznie do wstąpienia w nasze szeregi.

Dane kontaktowe:

Profil fb: https://www.facebook.com/pttknysa

Strona internetowa: www.pttk.nysa.pl

E-mail: trytonpttknysa@gmail.com

Telefon: 883 680 078

Punkt obsługi: Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna, 48-300 Nysa ulica Poznańska 1 czynny we wtorki i czwartki w godzinach od 16:00 do 17:30

Władze Oddziału PTTK Tryton w Nysie.