Uprawnienia przewodnickie

Uprawnienia przewodnickie są bardzo ważne dla każdego kto chce profesjonalnie zajmować się tematyką przewodnictwa. Nikt bowiem nie chce korzystać z usług osób, które nie posiadają fachowej wiedzy i nie znają metodyki prowadzenia grup turystycznych. A jedyną gwarancją posiadania tych umiejętności jest oczywiście posiadanie uprawnień przewodnickich. Te można zdobyć poprzez ukończenie kursów przewodnickich (np. Kurs na Przewodnika Górskiego Sudeckiego czy Kurs Przewodnika Terenowego po Województwie Opolskim) i zdanie egzaminów (państwowych lub branżowych np. w PTTK).

Jednak zgodnie z powiedzeniem, że „przewodnik uczy się całe życie”, ukończenie kursu i zdanie egzaminu nie jest końcem etapu nauki. Ta idzie cały czas do przodu, wiele informacji się zmienia, a sama turystyka ciągle się rozwija. Stąd niezmiernie ważne w życiu przewodnika jest również uczestniczenie w kursach doszkalających, które pozwalają odświeżyć sobie wiedzę na temat danego regionu czy też miasta, a także co ważne poznać dokładniej dany region.

W niniejszej zakładce można znaleźć, krótkie notki o posiadanych przeze mnie uprawnieniach, które udało mi się zdobyć (szczegółowe relacje z przebiegów znajdują się na osobnej stronie), a także postanowiłem wymienić te ważniejsze kursy doszkalające, które pozwoliły rozszerzyć swoją działalność na jakiś dany obszar czy też zakończyły się zdobyciem przysłowiowej blachy lub certyfikatu. Oczywiście dział ten – mam nadzieję – będzie sukcesywnie aktualizowany.

UPRAWNIENIA PRZEWODNICKIE

Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim

Przewodnik Turystyczny Województwa Opolskiego

Długo wyczekiwany kurs na Przewodnika Terenowego po Województwie Opolskim rozpoczął się pod koniec listopada 2017 roku, a jego organizatorem była Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej punkt konsultacyjny w Nysie przy współpracy z Oddziałem PTTK Tryton w Nysie. Podczas ostatniego weekendu wspomnianego wyżej miesiąca grupa kilkunastu osób spotkała się w siedzibie WSTH Nysa na uroczystej inauguracji kursu. Po przemówieniach dyrektor szkoły – dr Bożeny Węckiej oraz Prezesa Oddziału PTTK Tryton w Nysie – Marcina Nowaka; rozpoczęła się ponad 9 miesięczna przygoda z kursem przewodnickim.

Z początku kurs miał formę typowych zajęć teoretycznych, kiedy to podczas wykładów na różne tematy (od historii, przez przyrodę czy etnografię po metodykę przewodnicką) kandydaci na przyszłych przewodników zdobywali podstawową wiedzę na temat naszego województwa oraz pracy przewodnika turystycznego. W marcu 2018 roku do zajęć teoretycznych dołączyła praktyka, która na kursie składać się miała na osiem wycieczek terenowych. Decyzją władz kursu podczas wycieczek, przyuczając się do przyszłej pracy, to kandydaci mięli prowadzić grupę uczestników wyjazdu (a często poza kursantami w wyjazdach uczestniczyli członkowie Oddziału PTTK Tryton w Nysie przez co można powiedzieć poprzeczka została podniesiona). W czasie trwania kursu nie skupialiśmy się tylko na wycieczkach w ramach zajęć, ale sami w niewielkich grupkach podróżowaliśmy po naszym województwie aby je dokładniej poznać i przy tym przygotować się do swojej wycieczki.

Kurs minął bardzo szybko i nie wiedząc kiedy przyszedł lipiec i jego zakończenie. Nastał jednak najtrudniejszy okres bowiem na październik wyznaczono pierwszy termin egzaminu. W dniach 4-5 października 2018 roku odbył się trzyczęściowy egzamin. W skład komisji egzaminacyjnej weszli: dr Tadeusz Jurek, dr Paweł Szymkowicz, Jerzy Chmiel. Prace komisji wspomagał także Jarosław Srębacz, a drugiego dnia egzaminowi przyglądał się Andrzej Talarek (Przewodniczący Regionalnego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województw Dolnośląskiego i Opolskiego). Pierwsza część egzaminu polegała na napisaniu testu, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku kandydaci przeszli do drugiego etapu, który miał formę ustnej odpowiedzi na trzy wylosowane pytania. Stres był niesamowity ale ostatecznie pierwszy dzień egzaminu z wynikiem pozytywnym zakończyło 11 osób. Drugiego dnia wspomniana jedenastka wyruszyła na wycieczkę terenową, która składała się z dwóch części. Po pierwsze każdy kandydat miał za zadanie poprowadzić fragment spaceru po Nysie, a następnie grupa wyruszyła na wycieczkę autokarową po Ziemi Brzeskiej (taką trasę kursanci sami wylosowali), tutaj zadanie polegało na poprowadzeniu fragmentu trasy do Brzegu i z powrotem.

Po powrocie do Nysy i oczekiwaniu na werdykt komisji uczestnicy egzaminu otrzymali informację iż wszyscy ukończyli egzamin z wynikiem pozytywnym, tym samym 5 października 2018 roku stali się Przewodnikami Terenowymi po Województwie Opolskim.

Zdobyte uprawnienie: Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim.

Licencja Przewodnika po Ojcowskim Parku Narodowym

Wkrótce więcej informacji.

WAŻNIEJSZE KURSY DOSZKALAJĄCE

Przewodnik Miejski PTTK po Nysie

Pierwszy kurs doszkalający w mojej przygodzie przewodnickiej ukończyłem zanim zostałem przewodnikiem turystycznym. Kurs Przewodnika PTTK po Nysie, którego organizatorem było Miejskie Koło PTTK w Nysie, odbył się w październiku 2016 roku. Dokładnie w sobotę (29.10) do siedziby Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Nysie zjechało się ponad 50 przewodników z Województwa Opolskiego, Śląskiego i Dolnośląskiego. Samo spotkanie miało mieć formę kursu doszkalającego dla przewodników terenowych z Województw Opolskiego i Dolnośląskiego oraz dla przewodników górskich Sudeckich. W szkoleniu tym mogła także wziąć udział grupa osób nieposiadająca uprawnień, która po zakończeniu miała przystąpić do egzaminu aby uzyskać pierwsze uprawnienie. Ja właśnie wchodziłem w skład tej niewielkiej grupki.

Plan kursu był bardzo ambitny i atrakcyjny. Szkolenie rozpoczęło się o godzinie 8:30 od zapisów, natomiast już o godzinie 9:00 uroczystego otwarcia kursu dokonał kierownik kursu – Marcin Nowak. Pierwszy dzień szkolenia zakładał część teoretyczną, wykłady mieli poprowadzić znani przewodnicy i regionaliści dr Paweł Szymkowicz oraz Anatol Bukała. Część wykładowa zakończyła się o godzinie 17.30. Natomiast tuż po wykładach dla wszystkich chętnych uczestników przewidziano imprezę integracyjną na Forcie II. Drugi dzień kursu to już wycieczka, podczas której całą grupą mieliśmy okazję zwiedzić oraz poznać Nysę wraz z najważniejszymi zabytkami.

Tydzień po kursie dla grupy osób która miała przystąpić do egzaminu zorganizowano drugą część zajęć teoretycznych, podczas których odbyły się wykłady z zakresu historii architektury, metodyki przewodnickiej czy przyrody w Gminie Nysa. Miesiąc później natomiast odbył się egzamin, do którego przystąpiło 6 osób, a wynik pozytywny uzyskały dwie osoby. Niestety mi zabrakło 2 punktów na teście aby przejść do drugiej części, pozostało mi oczekiwać na wyznaczenie terminu poprawki na którą czekam nadal, choć w międzyczasie udało mi się zostać przewodnikiem turystycznym po Województwie Opolskim.

Kurs Przewodnika Miejskiego PTTK po Nysie
Kurs Przewodnika Miejskiego PTTK po Nysie

 

Przewodnik PTTK po Głuchołazach

Przewodnik Głuchołaski.

Przez dwa dni (28-29.10) weekendu październikowego w 2017 roku wszyscy zainteresowani przewodnicy i przodownicy mieli możliwość uczestniczenia w kursie doszkalającym na Przewodnika PTTK po Głuchołazach. Organizatorami kursu byli Burmistrz Głuchołaz oraz Oddział PTTK w Głuchołazach. Kurs miał formę tylko i wyłącznie doszkalania, nie było tutaj możliwości zdobycia uprawnienia, a dzięki temu, że posiadam uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej mogłem wziąć udział w tym kursie.

Wszystko rozpoczęło się w sobotę w Instytucie Dydaktyczno-Naukowym im. Vincenza Priessnitza w Głuchołazach (dawny Ośrodek Skowronek), od zapisów, a następnie zajęć teoretycznych, które poprowadzić mieli znani przewodnicy, historycy i regionaliści – Anatol Bukała, dr Paweł Szymkowicz, dr hab. Mariusz Migała oraz Jerzy Chmiel. Wieczorem natomiast po zakończeniu zajęć przewidziano dla uczestników uroczystą kolację z imprezą integracyjną. Drugi dzień to tradycyjnie wycieczka, która przewidywała wskazanie i omówienie najciekawszych miejsc w Głuchołazach. Tego zadania podjęli się Paweł Szymkowicz oraz Jerzy Chmiel. Szkolenie zakończyło się uroczystym obiadem w Hotelu Sudety, po którym Burmistrz Głuchołaz wspólnie z Prezesem Zarządu Głuchołaskiego Oddziału PTTK Jerzym Chmielem wręczył 75 Certyfikatów wraz z Odznaką Przewodnika PTTK po Głuchołaz.

Kurs Przewodnika PTTK po Głuchołazach
Kurs Przewodnika PTTK po Głuchołazach

Przewodnik PTTK po Prudniku

W dniach 20-21 października 2018 roku w Prudniku odbył się kurs doszkalający pn. „Prudnik. Przewodnik Turystyczny”. Organizatorem szkolenia był Oddział PTTK w Prudniku. Pierwszego dnia szkolenia spotkaliśmy się w Prudnickim Ośrodku Kultury, gdzie na początek uroczystego otwarcia dokonali Burmistrz Prudnika – Franciszek Fejdych oraz Prezes PTTK w Prudniku – Grzegorz Polak. Tradycyjnie jak to bywa na tego typu kursach doszkalających podczas tego dnia realizowany był program szkolenia teoretycznego w formie wykładów. Swoje prelekcje wygłosili Marcin Husak (główny organizator szkolenia i szef kursu), dr Paweł Szymkowicz oraz Janusz Husak. Dzień ten ponadto był urozmaicony o zwiedzanie Willi Hemanna Frankla, a wieczorem odbyło się spotkanie integracyjne. Drugiego dnia wczesnym rankiem nasza grupa wyruszyła na zwiedzanie Prudnika, a szef naszego szkolenia Marcin Husak wskazał podczas spaceru uczestnikom wszystkie najważniejsze zabytki miasta. Uroczystym obiadem szkolenie w Prudniku dobiegło końca. Oczywiście każdy uczestnik otrzymał certyfikat o ukończeniu szkolenia, a także okolicznościowe „blachy”.

Przewodnik PTTK po Sudetach Wschodnich

Wkrótce więcej informacji.