Serak i Keprnik

21 listopada 2022 Adrian Kołodziej 8

Serak i Keprnik to dwa szczyty należące do jednych z najwyższych w paśmie Wysokiego Jesionika w północno-wschodnich Czechach. Zapraszam do lektury.