Serak i Keprnik

21 listopada 2022 Adrian Kołodziej 8

Serak i Keprnik to dwa szczyty należące do jednych z najwyższych w paśmie Wysokiego Jesionika w północno-wschodnich Czechach. Zapraszam do lektury.

Bozi Hora (525 m n.p.m.)

13 września 2022 Adrian Kołodziej 0

Bozi Hora (525 m n.p.m.) to wzniesienie w północno-wschodnich Czechach położone na Przedgórzu Paczkowskim (cz. Zulovska Pahorkatina). Zapraszam do lektury.