Góry Bardzkie

Góry Bardzkie to najdalej wysunięte na wschód pasmo w Sudetach Środkowych. Długie na 20 km i szerokie od 6 do 10 km góry ciągną się od Przełęczy Srebrnej na północnym zachodzie po Przełęcz Kłodzką na południowym wschodzie. Na północnym wschodzie opadają wyraźnym uskokiem brzeżnym ku Przedgórzu Sudeckiemu, a na południowym zachodzie przechodzą łagodnie w obniżenie Kotliny Kłodzkiej. Na północnym zachodzie graniczą z Górami Sowimi, a na południowym wschodzie z Górami Złotymi. Całe pasmo o powierzchni ok. 200 km² rozdzielone jest antecedentnym przełomem Nysy Kłodzkiej – Przełomem Bardzkim – na dwie części: Grzbiet Zachodni i Grzbiet Wschodni.

Grzbiet Zachodni ma kształt szerokiego i niezbyt wysokiego masywu, najwyższą kulminację stanowi Kortunał (676 m n.p.m.). Grzbiet Wschodni jest wyższy i ma kształt pojedynczego, ostro zarysowanego pasma, najwyższą kulminację tworzy tu Szeroka Góra (765 m n.p.m.) i Kłodzka Góra (763 m n.p.m.) – które w linii prostej są oddalone zaledwie o 450 m, a dzieli je przełęcz pod Kłodzką Górą, będąca węzłem szlaków.

Moje propozycje wycieczek w Góry Bardzkie
Kłodzka Góra (763 m.n.p.m.) – Szeroka Góra (765 m.n.p.m.)
1. Dwie trasy: I z przełęczy Kłodzkiej, II z przełęczy Łaszczowej 2023 rok
Kortunał (675 m.n.p.m.) – Księżówka (540 m.n.p.m.) – Wielka Cisowa Góra (585 m.n.p.m.)
2. Trasa: Czerwieńczyce – Księżówka – Włóczek – Kortunał – Przełęcz Wilcza – Wielka Cisowa Góra – Bardo 2020 rok
Wilczak (637 m.n.p.m.) – Wielka Cisowa Góra (585 m.n.p.m.)
3. Trasa: Przełęcz Srebrna – Żdanów – Wilczak – Bardo 2018 rok
Kalwaria (582 m.n.p.m.) i Różańcowa (380 m.n.p.m.) oraz Bardo
4. Trasa: Bardo – Ruiny Zamku –Źródło Marii – Obryw Skalny – Kalwaria – Polska Droga – Bardo parking – Góra Różańcowa – Bazylika – Muzeum – Bardo parking 2020 rok
Srebrna Góra
5. Zwiedzanie Twierdzy Srebrna Góra oraz Fortu Ostróg 2017 rok