Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie to rozległy, słabo zróżnicowany masyw górski w Sudetach Środkowych. Od północy sąsiadują z Górami Stołowymi i Obniżeniem Dusznickim, od zachodu z Górami Orlickimi, oddzielone od nich dolinami Bystrzycy Dusznickiej i Dzikiej Orlicy – ta ostatnia odgranicza Góry Bystrzyckie także od południowego zachodu. Wschodnią granicę wyznacza Rów Górnej Nysy, ku któremu góry opadają wyraźnym uskokiem tektonicznym, granicząc z Wysoczyzną Łomnicy, Obniżeniem Bystrzycy Kłodzkiej i Wysoczyzną Międzylesia. Większość obszaru pasma leży na terenie Polski, na teren Czech przechodzi jedynie mały skrawek w południowej części (na południe od Lesicy). Najwyższym szczytem jest Jagodna (985 m.n.p.m.).

Góry Bystrzyckie wyróżniają się dużą lesistością. Teren jest bardzo słabo zaludniony i ze względu na trudne warunki ciągle wyludniający się w wyniku procesu zanikania wsi. Małe urozmaicenie rzeźby terenu, znaczne zalesienie i słaba baza noclegowa powodują, że góry te nie są popularnym regionem turystycznym. Są one atrakcyjne dla wytrwałych piechurów i rowerzystów górskich poszukujących miejsc wolnych od masowej turystyki.

Moje propozycje wycieczek w Góry Bystrzyckie
Jagodna (977 m n.p.m.) i Jagodna Północna (985 m n.p.m.)
1. Trasa: Przełęcz Spalona – Jagodna Północna – Jagodna – Pylista Droga – Przełęcz Spalona 2022 rok
Łomnicka Równia (898 m n.p.m.)
2. Trasa: Pokrzywno – Łomnicka Równia – Huta – Barczowa – Stara Bystrzyca 2021 rok
Czerniec (891 m n.p.m.)
3. Trasa: Gniewoszów – Zamek Szczerba – Solna Jama – Czerniec – Gniewoszów 2020 rok
Schronisko PTTK pod Muflonem
4. Trasa: Duszniki Zdrój PKP – Rynek – Park Zdrojowy – Schronisko pod Muflonem – Rozdroże pod Błażkową – Zajęcza Ścieżka – Polanica Zdrój PKP 2020 rok