Góry Hanuszowickie

Góry Hanuszowickie to według podziału fizycznogeograficznego Jerzego Kondrackiego i Wojciecha Walczaka mikroregion w północno-wschodnich Czechach, w Sudetach Wschodnich. Jest to pasmo górskie położone w dorzeczu Morawy i Desny, które ciągnie się na długości ponad 50 km, od miejscowości Staré Město na północnym-zachodzie za okolice miejscowości Uničov na południowym-wschodzie. Od północy graniczy z Masywem Śnieżnika, od północnego wschodu z Górami Złotymi, od wschodu z Wysokim Jesonikiem i Niskim Jesionikiem, od południa z Obniżeniem Górnomorawskim a od zachodu z Wyżyną Zabrzeską i Kotliną Kłodzką, która jest naturalną granicą oddzielającą masyw od Gór Orlickich. Najwyższym wzniesieniem jest Jerab (1003 m.n.p.m.).

Moje propozycje wycieczek w Góry Hanuszowickie
Jerab (1003 m.n.p.m.)
1. Trasa: Horni Orlice – Pod Jerabem – Jerab – Horni Orlice – Val – Hora Matky Bozi 2018 rok