Góry i Pogórze Izerskie

Góry i Pogórze Izerskie położone są w Sudetach Zachodnich na terenie Czech oraz Polski. Jeśli chodzi o Góry Izerskie jest to pasmo górskie od zachodu zamknięte Bramą Łużycką, a od Karkonoszy oddzielone Przełęczą Szklarską.  Tworzy je szereg grzbietów górskich o przebiegu północny zachód – południowy wschód; najważniejsze z nich to: w części polskiej: Grzbiet Kamienicki (Kamienica – 974 m n.p.m.), Wysoki Grzbiet (Wysoka Kopa – 1126 m n.p.m. – najwyższe wzniesienie Gór Izerskich) oba grzbiety łączy wododział Kwisy i Małej Kamiennej Rozdroże Izerskie.

Góry Izerskie na północy przechodzą w Pogórze Izerskie, które zasięgiem obejmuje duży teren zawarty pomiędzy Nysą Łużycką na zachodzie, a rzekami Kamienna i Bóbr na wschodzie. Granica północna z Niziną Śląsko-Łużycką jest umowna i wyznaczą ją warstwica 200 m w okolicy Bolesławca. Na wschodzie Dolina Bobru oddziela je od Pogórza Kaczawskiego i Gór Kaczawskich. Na południowym wschodzie graniczy z Kotliną Jeleniogórską wzdłuż wyraźnej krawędzi morfologicznej, pokrywającej się z geologiczną.

Moje propozycje wycieczek w Góry i Pogórze Izerskie
GÓRY IZERSKIE
Wysoka Kopa (1126 m.n.p.m.) – Stóg Izerski (1105 m.n.p.m.) – Smrk (1124 m.n.p.m.)
1. Trasa: Rozdroże Izerskie – Wysoka Kopa – Schronisko na Stogu Izerskim – Smrk – Świeradów Zdrój 2016 rok
Smrk (1124 m.n.p.m.) – Hala Izerska
2. Trasa: Stóg Izerski – Smrk – Hala Izerska – Polana Izerska – Świeradów Zdrój 2020 rok
Wysoki Kamień (1058 m.n.p.m.)
3. Trasa: Zakręt Śmierci – Wysoki Kamień – Wysoki Kamień 2021 rok
Sępia Góra (828 m.n.p.m.) – Kufel (588 m.n.p.m.)
4. Trasa: Świeradów Zdrój – Sępia Góra – Rozdroże 7 dróg – Kufel – Skałki Zakochanych – Świeradów Zdrój 2020 rok
POGÓRZE IZERSKIE
Góra Zamkowa (384 m.n.p.m.)
1. Trasa: Wleński Gródek – Wleń – Wleński Gródek 2021 rok
Wzgórze Krzywoustego (375 m.n.p.m.)
2. Trasa: Siedlęcin – Wzgórze Krzywoustego – Jelenia Góra 2021 rok
 Szwajcaria Lwówecka
3. Trasa: Lwówek Śl. – Szwajcaria – Lwówek Śl. 2016 rok
Lwówek Śląski i okolice
4. Zwiedzanie Lwówka Śląskiego, Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu, Arka Noego w Pławnej. 2016 rok