Korona Gór Opawskich

Korona Parku Krajobrazowego Góry Opawskie jest  wewnętrzną odznaką ustanowioną przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki w Parku Krajobrazowym “Góry Opawskie”, zachęcenie do poznawania jego walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i odwiedzanych.

Odznakę uzyskuje się przez zdobycie wymienionych w regulaminie wzniesień położonych na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz prawidłowego poruszania się po terenach objętych ochroną.

Zdobycie danego szczytu należy potwierdzić poprzez wykonanie zdjęcia tabliczki z nazwą wzniesienia. Wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, gdzie znajduje się więcej informacji o samej odznace.

Poniżej wykaz szczytów jakie należy zdobyć do odznaki. Uwaga! Do odznaki zalicza się szczyty zdobywane od dnia 1 kwietnia 2021 r. Osobiście zbieram wszystkie szczyty od nowa, ale że większość jest już na blogu opisana to do tabelki podpinam relacje.

Lp. Nazwa wzniesienia Wysokość Relacja
1. Biskupia Kopa 890 m n.p.m. Kliknij tutaj
2. Srebrna Kopa 785 m n.p.m. Kliknij tutaj
3. Zamkowa Góra 571 m n.p.m. Kliknij tutaj
4. Średnia Kopa 543 m n.p.m. Kliknij tutaj
5. Szyndzielowa Kopa 533 m n.p.m. Kliknij tutaj
6. Bukowa Góra 507 m n.p.m. Kliknij tutaj
7. Przednia Kopa 495 m n.p.m. Kliknij tutaj
8. Długota 457 m n.p.m. Kliknij tutaj
9. Olszak 453 m n.p.m. Kliknij tutaj
10. Krzyżówka 427 m n.p.m. Kliknij tutaj
11. Kobylica 395 m n.p.m. Kliknij tutaj
12. Wróblik 391 m n.p.m. Kliknij tutaj
13. Okopowa 388 m n.p.m. Kliknij tutaj
14. Lipowiec 370 m n.p.m. Kliknij tutaj
15. Gajna (Wężowa) 362 m n.p.m. Kliknij tutaj
16. Święta Góra 354 m n.p.m. Kliknij tutaj
17. Trupina 332 m n.p.m. Kliknij tutaj
18. Kapliczna Góra 320 m n.p.m. Kliknij tutaj
19. Kozia Góra 316 m n.p.m. Kliknij tutaj

Regulamin odznaki:

  1. Odznaka pn. Korona Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” jest wewnętrzną odznaką ustanowioną przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, organizatora akcji.
  2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie”, zachęcenie do poznawania jego walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i odwiedzanych.
  3. Odznakę może zdobywać każdy, bez względu na wiek i obywatelstwo.
  4. Odznakę uzyskuje się przez zdobycie wzniesień Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” (a są nimi: Biskupia Kopa, Srebrna Kopa, Zamkowa Góra, Średnia Kopa, Szyndzielowa Kopa, Bukowa Góra, Przednia Kopa, Długota, Olszak, Krzyżówka (Krzyżowa), Kobylica, Wróblik, Okopowa, Lipowiec, Gajna (Wężowa), Święta Góra, Trupina, Kapliczna Góra, Kozia Góra), z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz prawidłowego poruszania się po terenach objętych ochroną.
  5. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
  6. Do odznaki zalicza się szczyty zdobywane od dnia 1 kwietnia 2021 r., to jest od daty wejścia w życie Regulaminu odznaki. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.
  7. Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wykonanie zdjęcia tabliczki z nazwą wzniesienia.
  8. Ubiegający się o odznakę po zebraniu wszystkich zdjęć wykonanych na szczytach przedstawia je w formie elektronicznej (maksymalna objętość wszystkich zdjęć 10 MB), wysyłając je na adres mailowy koronaPKGO@gmail.com wraz z niezbędnymi danymi (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) oraz oświadczeniem RODO, które stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
  9. Po pozytywnym zweryfikowaniu zgłoszenia zgłaszający otrzyma mailowe potwierdzenie zdobycia odznaki, która będzie do odbioru w siedzibie Parku w Pokrzywnej (preferowana forma kontaktu, umożliwiająca odebranie nagrody dodatkowej – zwiedzania ekspozycji przyrodniczej z parkowym edukatorem) lub zostanie wysyłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Regulaminu, jak również do zakończenia akcji.