Korona Gór Polski

Korona Gór Polski

Korona Gór Polski ustanowiona została w 1997 roku. Tworzy ją 28 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich naszego kraju. Aby zostać jej zdobywcą trzeba wejść na nie pokonując siłą własnych mięśni ponad 30 tysięcy metrów n.p.m. Chętni do tego czynu powołali 13 grudnia 1997 r. Klub Zdobywców Korony Gór Polski, do którego należy już ponad 30 tysięcy miłośników gór.

Klub zrzesza nie tylko rodaków z kraju, ale i mieszkańców państw europejskich, a nawet dalekiej Syberii. Organizuje dla nich wyprawy na koronne szczyty, imprezy o tematyce górskiej, a także posiedzenia Loży Zdobywców, weryfikującej dokonania kandydatów na Zdobywców.

O tym wszystkim informował przez prawie 15 lat miesięcznik „Poznaj swój kraj”, patronujący Klubowi. Od 1 października 2012 r. Klub Zdobywców KGP działał przy Oficynie Wydawniczej AMOS, wydającej „Poznaj Swój Kraj”, której redaktor naczelny Janusz Sapa położył wielkie zasługi w organizacji i prowadzeniu tej nietypowej, elitarnej organizacji krajoznawców polskich. Od 1 września 2016r. Klub działa pod nazwą „Klub Zdobywców Korony Gór Polski” z siedzibą w Warszawie.

Moja przygoda z Koroną Gór Polski rozpoczęła się dosyć późno. Początkowo wędrując po górach skupiałem się na zdobywaniu kolejnych stopni Górskiej Odznaki Turystycznej, przez co najwyższe szczyty były jakoby na drugim planie. Sytuacja uległa zmianie w 2016 roku za sprawą Oddziału PTTK Tryton w Nysie, który zaczął organizować wycieczki na najwyższe szczyty zaliczane właśnie do KGP. Szybko więc postanowiłem zakupić książeczkę i rozpocząć zdobywanie Korony Gór Polski.

Zdobycie Korony Gór Polski to ogromne wyzwanie! Podjąłem się jednak je zrealizować, a poniżej w tabeli zobaczyć można opisy tras wejściowych na poszczególne szczyty KGP. Pod tabelą kilka informacji praktycznych o zdobywaniu odznaki. Wszystkich zainteresowanych szczegółami dotyczącymi Korony Gór Polski odsyłam na stronę Klubu Zdobywców KGP (kliknij tutaj).

Korona Gór Polski
Lp. Szczyt (wysokość) Pasmo Relacja:
1 Rysy (2499 m n.p.m.) Tatry
2 Babia Góra (1725 m n.p.m.) Beskid Żywiecki Zobacz tutaj
3 Śnieżka (1602 m n.p.m.) Karkonosze Zobacz tutaj
4 Śnieżnik (1425 m n.p.m.) Masyw Śnieżnika Zobacz tutaj
5 Tarnica (1346 m n.p.m.) Bieszczady Zobacz tutaj
6 Turbacz (1310 m n.p.m.) Gorce Zobacz tutaj
7 Radziejowa (1262 m n.p.m.) Beskid Sądecki Zobacz tutaj
8 Skrzyczne (1257 m n.p.m.) Beskid Śląski Zobacz tutaj
9 Mogielica (1171 m n.p.m.) Beskid Wyspowy Zobacz tutaj
10 Wysoka Kopa (1126 m n.p.m.) Góry Izerskie Zobacz tutaj
11 Rudawiec (1112 m n.p.m.) Góry Bialskie Zobacz tutaj
12 Orlica (1084 m n.p.m.) Góry Orlickie Zobacz tutaj
13 Wysoka (1050 m n.p.m.) Pieniny
14 Wielka Sowa (1015 m n.p.m.) Góry Sowie Zobacz tutaj
15 Lackowa (997 m n.p.m.) Beskid Niski Zobacz tutaj
16 Kowadło (989 m n.p.m.) Góry Złote Zobacz tutaj
17 Jagodna (977 m n.p.m.) Góry Bystrzyckie Zobacz tutaj
18 Skalnik (945 m.n.p.m.) Rudawy Janowickie Zobacz tutaj
19 Waligóra (936 m n.p.m.) Góry Kamienne Zobacz tutaj
20 Czupel (933 m n.p.m.) Beskid Mały Zobacz tutaj
21 Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) Góry Stołowe Zobacz tutaj
22 Lubomir (904 m n.p.m.) Beskid Makowski Zobacz tutaj
23 Biskupia Kopa (889 m n.p.m.) Góry Opawskie Zobacz tutaj
24 Chełmiec (851 m n.p.m.) Góry Wałbrzyskie Zobacz tutaj
25 Kłodzka Góra (765 m n.p.m.) Góry Bardzkie Zobacz tutaj
26 Skopiec (724 m n.p.m.) Góry Kaczawskie Zobacz tutaj
27 Ślęża (718 m n.p.m.) Masyw Ślęży Zobacz tutaj
28  Łysica (612 m n.p.m.) Góry Świętokrzyskie Zobacz tutaj

Jak rozpocząć zdobywanie Korony Gór Polski?

Aby rozpocząć zdobywanie Korony Gór Polski należy złożyć akces do Klubu Zdobywców KGP poprzez wypełnienie i wysłanie deklaracji. Równocześnie z wysyłką należy dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 30 zł, a także zakupu Książeczki KGP w której zbierane będą potwierdzenia wejścia na koronne szczyty (koszt zakupu książeczki 5 zł). Wedle uznania można zakupić odznakę klubową w cenie 14 zł – nie jest ona obowiązkowa. Koszt wysyłki zwrotnej to 10 zł. Więcej szczegółów o członkostwie w Klubie Zdobywców KGP kliknij tutaj.

Jak potwierdza się zdobyte szczyty?

W książeczce KGP każdy szczyt ma swoją stronę. Szczyt potwierdza fotografia wykonana na szczycie i wklejona na odpowiednią stronę oraz pieczęć schroniska, placówki, firmy mającej tam siedzibę (w przypadku braku takowej – pieczęć z miejscowości najbliższej szczytowi). Potwierdzeniem zdobycia szczytu może być także pieczęć i podpis uprawnionego członka Loży Zdobywców spotkanego na szlaku. UWAGA: Loża Zdobywców nie zalicza wejść na koronne szczyty z okresu przed przystąpieniem do Klubu

Zasady działania Klubu Zdobywców Korony Gór Polski:

 1. Klub zrzesza osoby, chlubiące się posiadaniem godności ZDOBYWCY oraz osoby decydujące się na wejście na najwyższe szczyty zaliczone do Korony Gór Polski, czyniąc to siłą własnych mięśni w dowolny sposób i w dowolnym czasie.
 1. Celem klubu jest popularyzacja turystyki górskiej, zasad bezpiecznego jej uprawiania, a także krajoznawstwa terenów górskich – poznawania ich przyrody, dziejów, tradycji, kultury i zabytków.
 1. Klub dąży do upowszechnienia racjonalnego wysiłku fizycznego niezbędnego dla zdrowia szczególnie w środowisku młodzieżowym.
 1. Klub w swej pracy przedkłada zasadę szlachetnego współdziałania z wszystkimi miłośnikami gór, zaś honor, bezinteresowność i pomoc słabszemu uznaje za podstawę działania klubowego.
 1. Klub Zdobywców Korony Gór Polski prowadzi serwis internetowy www.kgp.info.pl, którego celem jest informowanie swoich czytelników o aktualnych wydarzeniach z życia klubowego.
 1. Klub opiera swe działanie na pracy społecznej członków, bez zarządu i bez składek członkowskich.
 1. Deklaracje gotowości do przynależności klubowej od osób powyżej 7 roku życia wraz z wpłatą wpisowego w wysokości 30 zł, przyjmuje Klub Zdobywców Korony Gór Polski. On też nadaje tytuł KANDYDATA na zdobywcę KGP. Deklaracje osób niepełnoletnich muszą być podpisane także przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 1. Osoby przyjęte do Klubu mają prawo noszenia odznaki klubowej.
 1. Starający się o najwyższą godność ZDOBYWCY KGP dokumentuje swoje wejścia na koronne szczyty w specjalnej książeczce KGP (wydawanej przez Klub Zdobywców Korony Gór Polski), którą po pokonaniu 28 szczytów koronnych przedkłada Loży Zdobywców.
 1. Loża Zdobywców składająca się z osób posiadających tytuł ZDOBYWCY uprawniona jest do nadawania tej godności po rozpatrzeniu wniosków kandydatów, przy ich obecności, na posiedzeniu zakończonym protokołem.
 1. Nadanie godności ZDOBYWCY KGP odbywa się w sposób obrzędowy podczas imprez klubowych, a fizycznym potwierdzeniem tego jest specjalny dyplom, odznaka i legitymacja ZDOBYWCY KORONY GÓR POLSKI.
 1. Kandydaci oraz zdobywcy KGP korzystają z prawa udziału we wszystkich imprezach klubowych po kosztach podstawowych oraz z innych przywilejów klubowych, bez prawa przenoszenia ich na inne osoby. Dokumentem potwierdzający prawo do korzystania z przywilejów klubowych jest coroczna KARTA KLUBOWA wydawana przez Klub Zdobywców Korony Gór Polski.
 1. Wszelkie zmiany w powyższych Zasadach działania Klubu Zdobywców KGP wprowadzane są decyzjami członków Klubu uczestniczących w imprezach klubowych organizowanych przez Klub Zdobywców Korony Gór Polski.