Korona Sudetów Polskich

Korona Sudetów Polskich to odznaka ustanowiona przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Sudetów Polskich. Moja przygoda z Koroną Sudetów Polskich rozpoczęła się w trakcie zdobywania Korony Sudetów (odznaka z Wrocławia) oraz wędrówki po Sudetach. Okazało się bowiem, że zdobyłem już większość szczytów do tej odznaki, stąd też postanowiłem ukończyć ten projekt i tym samym poprzez zamieszczenie informacji o odznace na blogu, zachęcić do jej zdobywania. W specjalnej tabeli poniżej zostaną podpięte linki do opisów zdobycia wymaganych do odznaki szczytów. Pod tabelą regulamin odznaki, a wszystkich zainteresowanych szczegółami dotyczącymi Korony Sudetów Polskich odsyłam na stronę Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej (kliknij tutaj).

Lp. Makroregion Mezoregion Szczyt Relacja
1. Przedgórze Sudeckie Wzgórza Strzegomskie Krzyżowa Góra (359 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
2. Równina Świdnicka Popiel (281 m.n.p.m.)
3. Masyw Ślęży Ślęża (718 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
4. Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie Wrona (458 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
5. Obniżenie Podsudeckie Wzgórze Ernesta (305 m.n.p.m.)
6. Obniżenie Otmuchowskie Brzeźnica (492 m.n.p.m.)
7. Przedgórze Paczkowskie Kalwaria (385 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
8. Pogórze Zachodniosudeckie Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie Koło Obserwatora (340 m.n.p.m.)
9. Pogórze Izerskie Wojkowa (502 m.n.p.m.)
10. Pogórze Kaczawskie Ostrzyca (501 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
11. Pogórze Wałbrzyskie Sas (515 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
12. Sudety Zachodnie Góry Izerskie Wysoka Kopa (1126 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
13. Góry Kaczawskie Skopiec (724 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
14. Kotlina Jeleniogórska Grodna (506 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
15. Karkonosze Śnieżka (1602 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
16. Rudawy Janowickie Skalnik (945 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
17. Sudety Środkowe Brama Lubawska Zadzierna (724 m.n.p.m.)
18. Góry Wałbrzyskie Borowa (853 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
19. Góry Kamienne Waligóra (934 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
20. Góry Sowie Wielka Sowa (1015 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
21. Góry Bardzkie Kłodzka Góra (765 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
22. Obniżenie Noworudzkie Włodzicka Góra (758 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
23. Obniżenie Ścinawki Nowa Kopa (553 m.n.p.m.)
24. Góry Stołowe Szczeliniec Wielki (919 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
25. Pogórze Orlickie Grodczyn (803 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
26. Góry Orlickie Orlica (1084 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
27. Góry Bystrzyckie Jagodna (977 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
28. Kotlina Kłodzka Sikornik (550 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
29. Sudety Wschodnie Góry Złote Postawna (1124 m.n.p.m.)
30. Masyw Śnieżnika Śnieżnik (1425 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
31. Góry Opawskie Biskupia Kopa (889 m.n.p.m.) Zobacz tutaj

Regulamin odznaki:

1. Postanowienia wstępne:
2. Odznaka Turystyczna „Zdobywca Korony Sudetów Polskich”, zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej.

 • Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Sudetów Polskich.
  2. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Wałbrzychu.
 • Odznaka nie posiada stopni, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

3. Warunki zdobywania odznaki.

 • Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.
 • Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.
 • Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Sudetów Polskich (materiałem pomocniczym może być Spis tras punktowanych do Górskiej Odznaki Turystycznej, Sudety – Grupy S.01 – S.21).
 • Odznakę zdobywa się przez zdobycie wszystkich szczytów górskich wymienionych w załączniku w dowolnie wybranej kolejności.
 • Zdobywanie odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Sudetów Polskich.

4. Weryfikacja.

 • Podstawą weryfikacji odznak jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy KSP, kronika wycieczek prowadzona własnoręcznie lub książeczka GOT. W książeczce weryfikacyjnej winny znajdować się niżej wymienione rubryki: data wycieczki, nazwa zdobywanego szczytu, trasa wędrówki, miejsce na potwierdzenie, miejsce na wklejkę weryfikacyjną.
 • Podstawą do zaliczenia wędrówki są potwierdzenia terenowe zebrane w książeczce, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na trasie wędrówki.
 • Odznakę Zdobywcy Korony Sudetów Polskich przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
 • Książeczkę prawidłowo wypełnioną z poświadczeniami odbycia wędrówek na poszczególne szczyty należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu, ul. Konopnickiej 19 lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi. Książeczki zweryfikowane otrzymają wklejki potwierdzające zdobycie odpowiednich szczytów.
 • Zweryfikowanie i otrzymanie wklejek na wszystkie szczyty Sudetów Polskich wymienione w załączniku upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.

5. Przepisy przejściowe i końcowe.

 • Wnioskuje się o uroczyste wręczanie dyplomów-legitymacji odznaki Zdobywcy Korony Sudetów Polskich podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK w Wałbrzychu na szczycie Wielkiej Sowy. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.
 • Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu w dniu 19 maja 1999 r. (uchwała Nr 6/99) i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1999 r.