Korona Ziemi Kłodzkiej

Korona Ziemi Kłodzkiej jest to regionalna odznaka turystyczna Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego imienia dr Mieczysława Orłowicza w Międzygórzu. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Ziemi Kłodzkiej. Odznaka jest jednostopniowa, a okres jej zdobywania jest nieograniczony. Co trzeba zrobić aby zdobyć tą odznakę? Zdobyć ją może osoba która wejdzie na 12 szczytów położonych na Ziemi Kłodzkiej i udokumentuje to w specjalnej książeczce. Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami odnośnie odznaki odsyłam na stronę Oddziału PTTK w Międzygórzu (kliknij tutaj). Tam można znaleźć informacje związane z nabyciem książeczki (jej koszt to 3 zł + koszt wysyłki). Poniżej natomiast prezentuję tabelę poszczególnych szczytów do zdobycia wraz z odnośnikami do relacji, pod tabelą regulamin zdobycia odznaki.

Lp. Szczyt (wysokość) Pasma i grzbiety Relacje
1. Gardzień (556 m n.p.m.) 1* Wzgórza Ścinawskie Brak relacji – piecz. z kopalni
2. Włodzicka Góra (758 m n.p.m.) Wzgórza Włodzickie Zobacz tutaj
3. Kłodzka Góra (765 m n.p.m.) Góry Bardzkie Zobacz tutaj
4. Grodziec (803 m n.p.m.) Wzgórza Lewińskie  Zobacz tutaj
5. Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) Góry Stołowe Zobacz tutaj
6. Suchoń (964 m n.p.m.) 2* Krowiarki Zobacz tutaj
7. Jagodna (977 m n.p.m.) Góry Bystrzyckie Zobacz tutaj
8. Kowadło (989 m n.p.m.) Góry Złote Zobacz tutaj
9. Wielka Sowa (1015 m n.p.m.) Góry Sowie Zobacz tutaj
10. Orlica (1084 m n.p.m.) Góry Orlickie Zobacz tutaj
11. Rudawiec (1112 m n.p.m.) Góry Bialskie Zobacz tutaj
12. Śnieżnik (1425 m n.p.m.) Masyw Śnieżnika Zobacz tutaj

1* – Uwaga szczyt został zamknięty. W związku z zmianą regulaminu w dniu 10.03.2017 r. w nowym wykazie i książeczkach pojawił się szczyt Nowa Kopa (553 m n.p.m.), położony ok. 1 km na wschód od drogi i szlaku żółtego prowadzącego z Tłumaczowa do Radkowa. Na szczyt nie prowadzi znakowany szlak turystyczny.

2* – Szczyt bez szlaku, wierzchołek położony ok. 2 km na zachód od szlaku żółtego prowadzącego z Przeł. Puchaczówka do Żelazna

REGULAMIN

§1

Odznaka KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu.

§2

Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Ziemi Kłodzkiej.

§3

Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Międzygórzu.

§4

Odznaka jest jednostopniowa. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

§5

Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.

§6

Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Ziemi Kłodzkiej

§7

Odznakę KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów górskich Ziemi Kłodzkiej według zamieszczonego wykazu w dowolnie wybranej kolejności.

§8

Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem, przewodnikiem lub bez ich udziału.

§9

Potwierdzeniem zdobycia poszczególnych szczytów powinna być data, pieczątka lub opis w książeczce odznaki Korona Ziemi Kłodzkiej.

W przypadku zdobywania szczytu z przodownikiem lub przewodnikiem wystarczy jego potwierdzenie. Weryfikujący ma prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikowanej z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tą osobę.

§10

Ubiegający się o Odznakę KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Międzygórzu

57-514 Międzygórze ul. Wojska Polskiego 2/9

§11

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§12

Odznakę nabywa się w Oddziale PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Wykupienie odznaki potwierdza się pieczątką w książeczce.

§13

Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK w Międzygórzu.

Tel./fax 74-813 51 95 e-mail: pttkbiuro@ta.pl , www.pttkmiedzygorze.ta.pl

§14

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK w Międzygórzu.

§15

Wnioskuje się o uroczyste wręczanie numerowanej odznaki oraz Certyfikatu Zdobywcy Korony Ziemi Kłodzkiej podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK w Międzygórzu na szczycie Śnieżnika. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.

§16

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu dnia 18.12.2009 r. (uchwała Nr 22/12/2009) i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku.