Przewodnictwo

Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim

Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim teoria, czyli krótko o tym co było na wykładach. Zapraszam do lektury.

Wstęp:

Jakiś czas temu, gdy rozpoczęła się moja przygoda z górami postanowiłem, że chciałbym jakoś szerzej się z nimi związać. Długo zastanawiałem się w jaki sposób, aż w końcu stwierdziłem, że chciałbym w przyszłości zostać przewodnikiem górskim. Czas mijał, a marzenie pozostawało w sferze planów do realizacji. Wszystko zaczęło się zmieniać, gdy wstąpiłem do nyskiego PTTK. Tutaj bowiem furtki do realizacji tego marzenia zaczęły się otwierać. Stwierdziłem bowiem, że aby zostać dobrym przewodnikiem trzeba przejść pewną ścieżkę, a wszystko rozpoczęło się od zdobycia uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej oraz od pierwszego kursu przewodnickiego (przyp. Kurs Przewodnika Miejskiego PTTK po Nysie).

Nastał jednak listopad 2017 roku, kiedy to rozpoczął zaplanowano rozpoczęcie kursu dla kandydatów na Przewodników Terenowych po Województwie Opolskim. Wielkie wydarzenie, mające zakończyć się zdobyciem pierwszych uprawnień. Długo nie musiałem się zastanawiać nad zapisaniem się. Wiedziałem bowiem, że jest to kolejny etap w drodze po życiowe marzenie. Mimo tego, że zawód przewodników terenowych jest uwolniony to powszechnie wiadomo, że grupy turystyczne szukają profesjonalistów, czyli ludzi z uprawnieniami po specjalistycznych szkoleniach. Więc rolę organizatorów kursów przejęły uczelnie i PTTK, który to organizuje egzaminy na wszystkich kursach, bowiem jako jedyny ma do tego uprawnienia.

Dlatego też organizatorem naszego kursu była Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej punkt konsultacyjny w Nysie przy współpracy z Oddziałem PTTK Tryton w Nysie. Szefem naszego kursu został Marcin Nowak (Prezes Oddziału PTTK Tryton w Nysie), a trwać miał od listopada 2017 do lipca 2018 i składać się miał z dwóch części: teorii w formie 12 spotkań oraz praktyki w formie 8 wycieczek autokarowych. Czekał nas czas wytężonej nauki, aby zdobyć wiedzę niezbędną do zdania egzaminu na Przewodnika Terenowego. A jak było naprawdę o tym poniżej w relacji prezentującej wszystkie dwanaście spotkań teoretycznych – co do wycieczek to już odrębne wpisy.

Pierwsze spotkanie:

Nastał w końcu wielki dzień – sobota dnia 25 listopada 2017 roku. Tego dnia nad ranem do Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Nysie zjechali się kandydaci na przyszłych przewodników na oficjalne rozpoczęcie kursu dla kandydatów na Przewodników Terenowych po Województwie Opolskim. O godzinie 9:00 w jednej z uczelnianych sal wykładowych zgromadziła się 15 osobowa grupa, a uroczystego otwarcia kursu dokonali dr Bożena Węcka (Dyrektor pk. Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistyczne Nysa), Wojciech Kwiecień (Prezes Klubu Pilotów i Przewodników Ziemi Opolskiej) oraz Marcin Nowak (Prezes Oddziału PTTK Tryton w Nysie, Przewodnik Górski Sudecki, Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim, Pilot Wycieczek).

Na początek zgromadzonych zapoznano z kwestiami organizacyjnymi kursu. Zostaliśmy poinformowani o tym, iż kurs potrwa prawie do końca lipca. Otrzymaliśmy również terminarze i plany zajęć. Z analizy planów dowiedzieliśmy się, że zajęcia poprowadzi znakomita kadra wykładowcówa (składająca się w większości z przewodników turystycznych): dr Paweł Szymkowicz, Marcin Nowak, Marcin Husak, Jarosław Srębacz, Zbigniew Błauciak, Jerzy Kiełb, Marek Więckiewicz czy Wojciech Kwiecień. Potwierdzono również, że po ukończeniu kursu będziemy mieli możliwość przystąpienia do egzaminu.

Marcin Nowak - szef kursu.
Marcin Nowak – szef kursu.
Dr Bożena Węcka oraz Wojciech Kwiecień.
Dr Bożena Węcka oraz Wojciech Kwiecień.
Kurs Przewodnika Terenowego po Województwie Opolskim - czas start.
Kurs Przewodnika Terenowego po Województwie Opolskim – czas start.

Tuż po oficjalnych przemówieniach rozpoczęły się pierwsze kursowe zajęcia, które poprowadził dla nas szef kursu – Marcin Nowak. Przedmiot to Geografia Turystyczna Polski, a w trakcie wykładu mogliśmy poznać wiele ciekawostek dotyczących obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, z których jak się okazuje znaczna ilość położona na terytorium naszego kraju ma związek z Nysą. Już na samym początku nie nadążaliśmy z notowaniem tylu ciekawostek. Także potwierdza się to, że szkolenie będzie bardzo intensywne.

Tuż po Marcinie na salę wszedł Zbigniew Błauciak, znany ornitolog i miłośnik przyrody, który zaprosił nas na kolejny wykład. Tematy oczywisty – ochrona przyrody i środowiska w Polsce. W trakcie zajęć poznaliśmy przyrodę Województwa Opolskiego. Zbyszek w swojej prezentacji poruszył kwestie dotyczące rzek i jezior występujących na terenie Województwa Opolskiego, a ponadto przekazał nam informacje o rzeźbie terenu i wielu innych ciekawostkach przyrodniczych.

Zbigniew Błauciak - pierwsze zajęcia z przyrody.
Zbigniew Błauciak – pierwsze zajęcia z przyrody.

Na koniec dnia odbyły się zajęcia z zakresu bezpieczeństwa, które poprowadził znany działacz na rzecz pierwszej pomocy – Jerzy Kiełb. Przygotował on dla nas zajęcia teoretyczne z zakresu pierwszej pomocy podczas których dowiedzieliśmy się jak udzielać pomocy przy różnego rodzaju zagrożeniach.

Ponadto przy pomocy uczennic z nyskiego mechanika, przeprowadził zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy. Jak zawsze zajęcia poprowadzone były w bardzo ciekawy sposób, bowiem Jerzy Kiełb jest znanym pasjonatem pierwszej pomocy. Podczas ćwiczeń praktycznych przeprowadzone zostały symulacje wypadku drogowego oraz zawału serca u osoby, a wybrane osoby musiały zareagować na daną sytuację.

Jerzy Kiełb - zajęcia z pierwszej pomocy.
Jerzy Kiełb – zajęcia z pierwszej pomocy.
Dziewczyny z nyskiego mechanika pomagają przy zajęciach.
Dziewczyny z nyskiego mechanika pomagają przy zajęciach.
Scenka wypadku.
Scenka wypadku.
Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim - wspólne zdjęcie.
Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim – wspólne zdjęcie.

Drugie spotkanie:

Początkiem grudnia, również w sobotę odbyły się drugie zajęcia kursowe. Zgodnie z planem zajęć na ten dzień wyznaczone mieliśmy trzy bloki tematyczne. Pierwsze dwa miał poprowadzić znany historyk i przewodnik dr Paweł Szymkowicz. Kilka minut po godz. 9:00 rozpoczęliśmy zajęcia od pierwszego bloku dotyczącego Historii Polski. W trakcie zajęć udało nam się przebrnąć przez prawie całą historię Polski (do okresu Wojny Polsko- Bolszewickiej) w 5 godzin! Jest to nie lada wyczyn, ale i tak uciekła nam jedna godzina zajęć z historii regionu.

Historia regionu na tle historii Polski to drugi blok tematyczny zaplanowany na dzisiejsze zajęcia i przede wszystkim jedne z głównych zajęć na naszym kursie. Przyszli przewodnicy terenowi winni znać dobrze historię regionu, po którym będą oprowadzać, a ta w naszym przypadku jest wyjątkowo bogata. Tą część zajęć dr Paweł Szymkowicz rozpoczął od wyjaśnienia pojęć dotyczących obecnego Województwa Opolskiego.

Właśnie w sobotę dowiedzieliśmy się, że nie powinno się mówić Opolszczyzna bowiem jest to ukrainizm, który pojawił się w 1960 roku i nie powinno się go stosować. Oficjalnie powinno się stosować określenie Śląsk Opolski (czy też Województwo Opolskie). Ważna to ciekawostka dla każdego przewodnika, a także dla mieszkańców województwa. Osobiście dość często zdarzyło mi się mówić „Opolszczyzna” teraz już wiem, że nie powinienem. Pierwsza część tych zajęć za nami, a przed nami jeszcze 16 godzin zajęć, jest to bowiem najdłuższy blok tematyczny i jak wspomniałem jedne z ważniejszych zajęć. Osobiście dla mnie jest to bardzo interesujący blok bowiem jestem miłośnikiem historii.

Dr Paweł Szymkowicz - zajęcia z historii.
Dr Paweł Szymkowicz – zajęcia z historii.
Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim - zajęcia z historii.
Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim – zajęcia z historii.

Jak wspomniałem ten dzień składał się z trzech bloków, a na zakończenie przybył do nas Anatol Bukała, który zaprosił nas na zajęcia z zakresu zagospodarowania turystycznego. Anatol to znany przewodnik terenowy w naszym województwie, mający szeroką wiedzę na temat zagospodarowania, dlatego też wiedzieliśmy, że zajęcia będą ciekawe.

Na początek Anatol przedstawił nam podstawowe definicje związane z zagospodarowaniem turystycznym, a także związane z tym akty prawne. Następnie poznaliśmy infrastrukturę drogową, kolejową, lotniczą oaz żeglugę śródlądową naszego Województwa, a także dowiedzieliśmy się o usługach hotelarskich na Śląsku Opolskim.

Anatol Bukała - zagospodarowanie turystyczne.
Anatol Bukała – zagospodarowanie turystyczne.
Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim - zajęcia z zagospodarowania turystycznego.
Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim – zajęcia z zagospodarowania turystycznego.

Trzecie spotkanie:

Tuż przed świętami organizatorzy zaplanowali dla nas kolejne zajęcia kursowe, które miały być ostatnimi w 2017 roku. Ponownie spotkaliśmy się o godzinie 9:00 w siedzibie Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Nysie. A zajęcia rozpoczęliśmy od spotkania z dr Pawłem Szymkowiczem.

Spotkanie było kontynuacją rozpoczętych na ostatnim zjeździe zajęć z zakresu historii regionu. W trakcie trzech bloków zajęć dr Szymkowicz opowiedział nam o czasach prehistorii na terenie Śląska Opolskiego. Dowiedzieliśmy się o kilku ciekawostkach związanych z Bramą Morawską czy rejonem Kietrza.

Na tym jednak zajęcia się nie skończyły bowiem dalej przeszliśmy przez okres wczesnego średniowiecza po czasy pierwszych Piastów Górnośląskich poznając historię Bolesława Wysokiego, Mieszka Plątonogiego czy Jarosława. Z Jarosławem natomiast związana jest historia Nysy dlatego też następnie przeszliśmy do omówienia historii Księstwa Nyskiego.

Kolejne zajęcia z dr Pawłem Szymkowiczem.
Kolejne zajęcia z dr Pawłem Szymkowiczem.
Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim - kolejne zajęcia z historii.
Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim – kolejne zajęcia z historii.

Ostatnie dwa bloki tematyczne tego dnia dotyczyły zajęć z zakresu zagospodarowania turystycznego, które poprowadził Anatol Bukała. W trakcie spotkania omówiliśmy kolejne destynacje Województwa Opolskiego poznając najważniejsze obiekty turystyczne w nich usytuowane (w tym hotele, restauracje czy najważniejsze atrakcje turystyczne).

Kolejne zajęcia z Anatolem Bukałą.
Kolejne zajęcia z Anatolem Bukałą.

Czwarte spotkanie:

Pierwsze zajęcia w nowym 2018 roku zaplanowano na sobotę – 13 stycznia 2018 r. W związku z świętami trafiła nam się dosyć długa przerwa od zajęć, ale był to ważny czas aby naładować akumulatory i wrócić z nową energią do szkolenia.

Zgodnie z planem na ten dzień zaplanowane mieliśmy zajęcia z zakresu historii regionu oraz zagospodarowania turystycznego. Jednak z przyczyn prywatnych na spotkanie nie mógł przybyć dr Paweł Szymkowicz dlatego też doszło do zmiany planu.

Nasze zajęcia w ten dzień, tradycyjnie już o godzinie 9:00 rozpoczęliśmy od spotkania z Markiem Więckiewiczem (Przewodnikiem Terenowym, Górskim Sudeckim oraz Skarbnikiem Oddziału PTTK Tryton w Nysie), który zgodnie z programem kursu miał poprowadzić nam zajęcia z zakresu terenoznawstwa i topografii.

Także zaczynamy nasze pierwsze zajęcia z wspomnianego wyżej przedmiotu. Na początek Marek przedstawił nam podstawowe definicje związane z terenoznawstwem i topografią, a następnie przeszliśmy do omówienia na przykładach: oznaczeń występujących na wojskowych mapach, które to często są również wykorzystywane w mapach turystycznych. Na koniec Marek zademonstrował w jaki sposób przy użyciu kompasu i jak wyznaczać azymut.

Marek Więckiewicz - zajęcia z terenoznawstwa i topografii.
Marek Więckiewicz – zajęcia z terenoznawstwa i topografii.

W ten sposób minęły nam dwa bloki zajęciowe, a kolejne dwa poprowadził Anatol Bukała. Były to ostatnie zajęcia z zakresu zagospodarowania turystycznego. Zgodnie z planem omówiliśmy kolejne destynacje położone na terenie Województwa Opolskiego, w tym Opole oraz Góry Opawskie. Poznaliśmy najważniejsze obiekty związane z zagospodarowaniem w tych destynacjach, w tym oczywiście hotele, restauracje czy atrakcje turystyczne.

Kolejne spotkanie z Anatolem Bukałą.
Kolejne spotkanie z Anatolem Bukałą.

Ostatni blok zajęciowy tego dnia poprowadził szef naszego kursu – Marcin Nowak. Zgodnie z planem mieliśmy zająć się tematem geografii turystycznej Polski, ale Marcin zmienił nieco temat i zajęliśmy się czymś innym.

Mianowicie podczas spotkania zostały rozlosowane zajęcia praktyczne, czyli wycieczki. Każdy z uczestników kursu wylosował dla siebie jakąś miejscowość albo fragment danej wycieczki, którą będzie musiał poprowadzić. W tym oczywiście załatwiając najważniejsze rzeczy takie jak: wejścia do najważniejszych obiektów, przerwy obiadowe itp., czyli wszystko to co związane z organizacją wycieczki.

Jest to jeden z wymogów ukończenia kursu, aby każdy uczestnik poprowadził jakąś wycieczkę. Mi przypadł do poprowadzenia fragment wycieczki, nieco trudnej, bo region dla mnie trochę obcy, ale ucieszyło mnie to, bo będę mógł go dogłębniej poznać. Trafiło mi się do poprowadzenia: Kluczbork, Olesno i Byczynę.

Na tym jednak nasze zajęcia się nie zakończyły bowiem po rozlosowaniu wycieczek Marcin rozdał wszystkim test teoretyczny który pojawił się na egzaminie podczas kursu w 2011 roku. Dostaliśmy 15 minut na szybkie rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań. Wiadomym, że po czterech zajęciach nie można oczekiwać super wyników, dlatego też test ten miał zostać potraktowany jako taka bardziej wskazówka w jaki sposób przygotowywać się do naszego egzaminu zaplanowanego na lipiec.

Po 15 minutach rozwiązywania testu przeszliśmy do jego sprawdzenia i omówienia w taki sposób, aby zrozumieć poszczególne pytania. Osobiście udało mi się uzyskać 16 poprawnych odpowiedzi na 30 pytań, co uznaję za całkiem niezły wynik jak na ten czas. Czeka mnie jeszcze wiele pracy, ale myślę, że po wszystkich zajęciach zarówno teoretycznych jak i praktycznych w lipcu spokojnie uda się rozwiązać test z ponad 20 poprawnymi odpowiedziami (aby zdać teorię trzeba mieć minimum 20 punktów).

Marcin Nowak organizuje test próbny.
Marcin Nowak organizuje test próbny.
Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim - test próbny za nami.
Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim – test próbny za nami.

Piąte spotkanie:

Na ostatni weekend stycznia zaplanowano kolejne zajęcia w ramach kursu na Przewodnika Terenowego po Województwie Opolskim. Zajęcia rozpoczęliśmy w sobotę tradycyjnie o godzinie 9:00. Plan na ten dzień był dość ambitny bowiem przez cały dzień mieliśmy szkolić się w ramach historii regionu na tle historii Polski z dr Pawłem Szymkowiczem. Było to zarazem nasze ostatnie spotkanie w ramach tych zajęć.

Spotkanie rozpoczęliśmy od omówienia drugiej części historii Księstwa Nyskiego. Dr Szymkowicz wprowadził taki podział ze względu na bardzo obszerną historię Nysy i okolic. W trakcie wykładów poznaliśmy ciekawostki związane z sprowadzeniem do Nysy Jezuitów przez Karola Habsburga, mogliśmy także poznać wiele ciekawostek związanych z okresem panowania biskupa Franciszka Ludwika von Neuburg.

Część związaną z historią Księstwa Nyskiego zakończyliśmy na okresie panowania biskupa Hohenloe. Następnie dr Paweł Szymkowicz zapoznał nas z historią Księstwa Opolskiego. Omawiając poszczególnych książąt mogliśmy poznać wiele ciekawostek związanych m.in. z Janem II Dobrym, Władysławem Opolczykiem czy Bolkiem V Wołoszkiem (zwanym także Husytą).

Ostatnia część naszego spotkania dotyczyła historii Śląska Opolskiego w XIX wieku, którą rozpoczęliśmy od omówienia okresu Wojen Napoleońskich i ich skutków na Śląsku. Paweł Szymkowicz opowiedział nam także o rozwoju kolei na Śląsku czy o rozwoju uzdrowisk oraz wodolecznictwa i na tym zakończył nasze zajęcia z historii. Szkoda, że tak szybko minęło.

Ostatnie spotkanie z dr Pawłem Szymkowiczem.
Ostatnie spotkanie z dr Pawłem Szymkowiczem.

Szóste zajęcia:

Styczniowe zajęcia za nami, wkraczamy w luty i jesteśmy coraz bliżej pierwszej wycieczki autokarowej, której już nie możemy się doczekać. Nim praktyka spotykamy się w sobotę (10.02.2018 r.) na kolejnych zajęciach teoretycznych. Dziś nieco inny temat, a zajęcia zgodnie z planem poprowadzić ma dla nas Marcin Husak (Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim, regionalista i pracownik Centrum Tradycji Tkackich w Prudniku).

Marcinowi przypadły do poprowadzenia zajęcia z etnografii regionu, temat bardzo ciekawy. Na początku zajęć nasz prelegent przedstawił nam pomysł na zajęcia, który dość szybko przypadł nam do gustu. Otóż otrzymaliśmy propozycję, aby pierwsze spotkanie zrobić w formie wykładów, natomiast drugie w formie wycieczki do Biedrzychowic, gdzie w praktyce poznamy kuchnię Śląską czy stroje ludowe. Na dziś jednak Marcin przygotował dla nas dwa wykłady. Pierwszy dotyczący drewnianej architektury na Śląsku Opolskim i drugi na temat „Szlakiem Żydowskich światów na Śląsku Opolskim”.

W trakcie pierwszego wykładu Marcin Husak opowiedział nam o podstawowych informacjach związanych z architekturą kościołów drewnianych, a także ich ilością na Śląsku Opolskim, a także przedstawił nam kilka najciekawszych według niego obiektów. Natomiast podczas drugiego wykładu mogliśmy poznać historię Samuela Frankla i Maxa Pinkusa czyli twórców jednej z największych fabryk tekstylnych, znanej nam dziś jako Frotex.

Marcin Husak - zajęcia z etnografii.
Marcin Husak – zajęcia z etnografii.

Na tym zakończyliśmy zajęcia z etnografii, a druga część dnia to już zajęcia z szefem kursu, czyli Marcinem Nowakiem z zakresu geografii turystycznej regionu. W trakcie zajęć omówiliśmy układ Województwa Opolskiego oraz najważniejsze informacje z nim związane. Ponadto Marcin przedstawił nam wszystkie miasta naszego województwa i pokrótce przedstawił najważniejsze ciekawostki z nim związane.

Geografia turystyczna regionu z Marcinem Nowakiem.
Geografia turystyczna regionu z Marcinem Nowakiem.
Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim - zajęcia z geografii regionu.
Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim – zajęcia z geografii regionu.

Siódme spotkanie:

Kolejne spotkanie w ramach kursu odbyło się w sobotę – 17 lutego 2018 r. Na ten dzień nasz plan przewidywał zajęcia z dwoma prelegentami. Na początek na wykłady zaprosił nas Zbigniew Błauciak, który poprowadził kolejne zajęcia z zakresu przyrody Województwa Opolskiego.

W trakcie zajęć Zbyszek przedstawił nam informacje związane z obszarami Natura 2000, a także zaprezentował nam na przykładach kilku ptaków jakie odgłosy wydają. Druga część zajęć to już ochrona roślin na terenie naszego województwa.

Natomiast druga część dnia to zajęcia z Marcinem Nowakiem. Tym razem zostały one trochę podzielone. Na początek zaczęliśmy od historii kultury. W trakcie pierwszego z dwóch wykładów poznaliśmy najważniejsze elementy budowy kościoła w prezentacji o ciekawej nazwie „Chodź pokażę ci kościół”, natomiast druga część to atrybuty świętych. Ostatni wykład tego dnia Marcin poświęcił zgodnie z planem geografii turystycznej regionu.

Zbyszek Błauciak prezentuje ciekawą literaturę.
Zbyszek Błauciak prezentuje ciekawą literaturę.
Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim - zajęcia z przyrody.
Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim – zajęcia z przyrody.

Ósme zajęcia:

Wkraczamy w marzec 2018 roku na naszym kursie. Na początek wspomnianego miesiąca zaplanowano dla nas pierwszy dwudniowy zjazd kursowy, bowiem w sobotę mieliśmy mieć zajęcia teoretyczne, a w niedzielę pierwszą wycieczkę. Jesteśmy przy teorii, dlatego też poniżej o tym co działo się w sobotę.

Tradycyjnie już nasze zajęcia rozpoczęliśmy w jednej z sal wykładowych Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej pk. Nysa. Na początek na wykłady zaprosił nas Zbigniew Błauciak. W trakcie zajęć Zbyszek przedstawił nam kolejne zagadnienia związane z najważniejszymi roślinami Śląska Opolskiego, a także związane z ptakami i innymi ważnymi zwierzętami Województwa Opolskiego. Były to nasze ostatnie zajęcia razem z Zbyszkiem, ale dostaliśmy propozycję, że Zbyszek przeprowadzi dla nas jeszcze dwa bloki zajęć dla chętnych. Tak więc to nie koniec przyrody.

Ostatnie zajęcia z przyrody.
Ostatnie zajęcia z przyrody.

Kolejny blok tematyczny to coś innego niż dotychczas. Na zajęcia z psychologii i socjologii zaprosiła nas Adriana Kołek-Jaromin, która podczas spotkania opowiedziała nam w jaki sposób komunikować się z grupą, jak poprawnie się wypowiadać oraz jak łagodzić sytuacje konfliktowe.

Dodatkowo Pani Adriana zorganizowała nam ciekawe zajęcia praktyczne podczas których przećwiczyliśmy organizację wycieczki w grupie różnych osób (był buntownik, lider, śmieszek, itp.). Grupa musiała dogadać się w sprawie organizacji wyjazdu za granicę, a następnie odgadnąć kto ma jaką rolę.

Adrianna Kołek-Jaromin - psychologia i socjologia.
Adrianna Kołek-Jaromin – psychologia i socjologia.
Ćwiczenia praktyczne z psychologii i socjologii.
Ćwiczenia praktyczne z psychologii i socjologii.
Ćwiczenia praktyczne z psychologii i socjologii.
Ćwiczenia praktyczne z psychologii i socjologii.

Ostatnie zajęcia w tym dniu poprowadził Marcin Nowak, który tym razem przygotował dla nas wykłady z zakresu architektury sakralnej. Poznaliśmy różnego rodzaju ciekawostki z zakresu budowy kościoła jak np. skarpy, archiwolty, etc., a także dowiedzieliśmy się jakiego rodzaju dachy wyróżniamy. Na tym jednak nie zakończyliśmy bowiem Marcin ponadto przedstawił nam prezentację na temat historii kultury oraz na temat Śląskiego Rembrandta, czyli słynnego Michaela Willmana.

Zajęcia z Marcinem Nowakiem.
Zajęcia z Marcinem Nowakiem.
Gosia, Grześ i Asia.
Gosia, Grześ i Asia.

Dziewiąte spotkanie:

Na połowę marca zaplanowano kolejny zjazd kursowy, były to nasze pierwsze zajęcia po wycieczce. Nasze zajęcia punktualnie o godzinie 9:00 rozpoczął szef naszego kursu – Marcin Nowak od omówienia pierwszej wycieczki, a następnie zajęliśmy się tematem geografii turystycznej regionu. W trakcie wykładów omówiliśmy najważniejsze rzeki przepływające przez nasze województwo, a także najważniejsze zbiorniki wodne znajdujące się na Śląsku Opolskim.

Marcin Nowak rozpoczyna zajęcia.
Marcin Nowak rozpoczyna zajęcia.

Kolejnym wykładowcą tego dnia był Wojciech Kwiecień – Prezes Klubu Przewodników i Pilotów Wycieczek Ziemi Opolskiej, który zgodnie z planem miał dla nas przeprowadzić zajęcia z zakresu heraldyki. Był to bardzo ciekawy wykład, w trakcie których dowiedzieliśmy się w jaki sposób czytać herby, a także omówiliśmy najważniejsze rody Śląska Opolskiego oraz ich herby. W tym dniu Wojciech Kwiecień wręczył także kol. Mirkowi zaległą odznakę za przejście Głównego Szlaku Świętokrzyskiego. Co było takim miłym akcentem naszych zajęć.

Wojciech Kwiecień - zajęcia z heraldyki.
Wojciech Kwiecień – zajęcia z heraldyki.
Mirek z odznaką za przejście GSŚ.
Mirek z odznaką za przejście GSŚ.

Dziesiąte spotkanie:

Nasze zajęcia teoretyczne powoli zaczynają zbliżać się ku końcowi. Kolejne spotkanie teoretyczne odbyło się w kwietniu (de facto najaktywniejszym miesiącu jeśli idzie o kurs bowiem w planie poza teorią są także wycieczki). Na dzień 7 kwietnia 2018 r. zaplanowano zajęcia z zakresu organizacji turystyki w Polsce, a wykład poprowadził Jarosław Srębacz (Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim, Pilot Wycieczek). W trakcie spotkania poznaliśmy m.in. najważniejsze organizacje turystyczne, prekursorów turystyki w Polsce czy omówiliśmy historię turystyki w naszym kraju.

Jarosław Srębacz - organizacja turystyki w Polsce.
Jarosław Srębacz – organizacja turystyki w Polsce.
Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim - zajęcia z organizacji turystyki.
Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim – zajęcia z organizacji turystyki.

W tym samym dniu tuż po Jarku swoje zajęcia poprowadził także Marcin Nowak, który tym razem zajął się tematem historii kultury w naszym województwie. Na spotkanie z kursantami przygotował wykład na temat muzeów w Województwie Opolskim. W czasie prelekcji poznaliśmy najważniejsze muzea i izby regionalnego naszego województwa.

Zajęcia o muzeach Województwa Opolskiego.
Zajęcia o muzeach Województwa Opolskiego.

Na koniec zajęć dla wszystkich kursantów udało mi się przygotować pewną ciekawostkę. Otóż poza turystyką zajmuję się także inną działalnością społeczną. Dzięki temu udało mi się przygotować spotkanie w pracowni znanego nyskiego artysty prof. Mariana Molendy, który zgodził się nam pokazać postęp prac nad budową pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, który w tym roku ma zostać odsłonięty na rynku w Nysie.

Bezpośrednio po zajęciach spacerkiem udajemy się do pracowni profesora, która położona jest w bliskim sąsiedztwie uczelni. Na miejscu czekał już na nas profesor Molenda, który przedstawił nam stan prac nad wykonaniem pomnika oraz omówił poszczególne etapy realizacji tej inicjatywy.

Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie.
Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie.
Kursanci u prof. Molendy.
Kursanci u prof. Molendy.

Jedenaste spotkanie:

To już nasze przedostatnie spotkanie na zajęciach teoretycznych. Dopiero co zaczynaliśmy, a już zajęcia się kończą. Szkoda, bo nasza grupa bardzo się zżyła i będzie nam brakować tych częstych spotkań, ale całe szczęście przed nami jeszcze jedno spotkanie oraz kilka wycieczek.

W sobotę 14 kwietnia 2018 r. ponownie spotkaliśmy się w murach uczelni, choć mieliśmy być w terenie. Na ten dzień plan przewidywał zajęcia z etnografii, które zgodnie z umową miały mieć formę wycieczki. Niestety z przyczyn organizacyjnych nie udało się ich przeprowadzić, dlatego też spotykamy się punktualnie o godzinie 9:00 w jednej z sal na zajęciach.

Tu czeka już na nas Marcin Husak, który dziś przygotował dla nas zajęcia składające się z dwóch części. Podczas pierwszej w formie wykładu opowiedział nam o kuchni śląskiej oraz najważniejszych zwyczajach i tradycjach na Śląsku Opolskim.

Marcin Husak.
Marcin Husak.

Druga część zajęć z Marcinem była bardziej praktyczna, bowiem wybraliśmy się na zwiedzanie pobliskiego kościoła św. Dominika. Na miejscu w bardzo szczegółowy sposób Marcin przedstawił nam jego historię i architekturę, a ponadto omówił każdy detal wnętrza świątyni. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, a przed nami na pewno jeszcze wiele pracy, aby chociaż w części nauczyć się rozpoznawać świętych i sceny biblijne w kościołach czy też choć trochę dorównać poziomem Marcinowi.

Zwiedzamy kościół. św. Dominika.
Zwiedzamy kościół. św. Dominika.
Wnętrze kościoła św. Dominika.
Wnętrze kościoła św. Dominika.

Na tym jednak dzień się nie skończył. Po powrocie do szkoły czekał już na nas Wojtek Kwiecień, który w tym dniu przeprowadził dla nas zajęcia z zakresu metodyki i techniki prowadzenia wycieczek terenowych. W trakcie spotkania poznaliśmy kilka ciekawostek w jaki sposób należy prowadzić wycieczki terenowe.

Wojciech Kwiecień.
Wojciech Kwiecień.

Ostatnie zajęcia w tym dniu poprowadził Marek Więckiewicz, który przygotował dla nas kolejne zajęcia z zakresu terenoznawstwa i topografii. Miały one formę praktyczną, lecz na samym początku krótko w teorii omówiliśmy w jaki sposób wyznaczać azymuty i jak liczyć odległość na mapie przy pomocy nitki. Tyle teorii, a następnie wszyscy wyciągnęliśmy mapy oraz nitki i w praktyce pod czujnym okiem Marka ćwiczyliśmy to o czym przed chwilą mówiliśmy w teorii. Na koniec dnia, już po zajęciach grupką kilku kursantów i znajomych wybraliśmy się na małą integrację do jednego z nyskich lokali. Integracja krótka bowiem na następny dzień mamy zaplanowany objazd trasy mojej wycieczki kursowej, która odbędzie się 13 maja 2018 r., ale chociaż chwilę udało się miło spędzić czas.

Zajęcia z Markiem Więckiewiczem.
Zajęcia z Markiem Więckiewiczem.
Zajęcia z Markiem Więckiewiczem.
Zajęcia z Markiem Więckiewiczem.
Spotkanie integracyjne - czas start.
Spotkanie integracyjne – czas start.

Dwunaste spotkanie:

Dotarliśmy do końca. Cóż jako to mówią: co dobre szybko się kończy. Nastał i czas zakończenia zajęć teoretycznych. Na ostatnie nasze spotkanie teoretyczne plan przewidywał spotkanie z dwoma prelegentami. Zajęcia wyjątkowo również tym razem odbyły się w niedzielę 22 kwietnia 2018 r., a te w tym dniu rozpoczął Wojtek Kwiecień w ramach kontynuacji zajęć z zakresu metodyki i techniki prowadzenia wycieczek terenowych.

Zajęcia z metodyki.
Zajęcia z metodyki.

W trakcie przerwy obiadowej razem z kursantami wybraliśmy się do pobliskiej restauracji na uroczysty obiad kończący zajęcia teoretyczne, gdzie także przybył kierownik naszego kursu Marcin Nowak, który w kilku zdaniach podsumował całe zajęcia teoretyczne i podziękował za dotychczasową współpracę. Ponadto każdy kursant otrzymał najnowszy produkt turystyczny Gminy Nysa, czyli album „Śladami Małego Wiednia i Śląskiego Rzymu”.

Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim - na pamiątkę albumy.
Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim – na pamiątkę albumy.
Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim - teoria powoli dobiega końca.
Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim – teoria powoli dobiega końca.

Po obiedzie wróciliśmy do szkoły, gdzie oczekiwał już na nas Marcin z kolejną porcją materiałów i ostatnimi zajęciami teoretycznymi. Na sam koniec omówiliśmy temat geologii Województwa Opolskiego. W trakcie zajęć Marcin na przykładach omówił najważniejsze skały występujące w naszym województwie, a każdy kursant mógł dotknąć m.in. słynny marmur ze Sławniowic.

Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim ostatnie zajęcia z Marcinem Nowakiem.
Kurs Przewodnika po Województwie Opolskim ostatnie zajęcia z Marcinem Nowakiem.

W ten sposób przebrnęliśmy przez wszystkie zajęcia teoretyczne. Kurs Przewodnika Terenowego po Województwie Opolskim powoli dobiega końca. Był to wspaniały czas, podczas którego miałem przyjemność poznać wiele fantastycznych osób – dziś w większości moich przyjaciół. Na szczęście kurs ma dwie części: teoria zakończona, ale czas jeszcze na praktykę, czyli kilka wycieczek autokarowych.

Adrian Kołodziej

Cześć. Nazywam się Adrian i jestem Przewodnikiem Górskim Sudeckim. Od urodzenia związany jestem z Nysą (woj. Opolskie), a swoją przygodę z górami rozpocząłem w 2007 roku w Tatrach. Od tamtej pory turystyka to część mojego życia. Swoją pasję postanowiłem rozwijać poprzez utworzenie w 2013 roku bloga Świat Gór, gdzie dziś prezentuję moją turystyczną działalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.