Odznaki turystyczne

Odznaki turystyczne są przede wszystkim ustanawiane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i jego jednostki organizacyjne w celu pobudzania i rozwijania zainteresowań ziemią ojczystą, jej historią i kulturą, a także innymi krajami i ich kulturami. Odznaki stały się na tyle popularne, że powstaje ich coraz więcej, a ich ustanawianiem zajmują się również inne stowarzyszenia, podmioty gospodarcze czy prywatne osoby.

Na tej stronie pragnę przedstawić informacje na temat odznak turystycznych, które sam zdobywam i uważane są przeze mnie za godne polecenia. Odznak mam nadzieję będzie przybywać w przyszłości, bowiem co jakiś czas wyłapuję jakieś fajne projekty do realizacji. Tak więc zachęcam do częstego odwiedzania tej zakładki. Aby uzyskać więcej informacji o interesującej nas odznace, wystarczy w poniższej tabeli kliknąć przy danej odznace w rubryce więcej informacji “Tutaj”.

Lp. Nazwa odznaki Więcej informacji
Odznaki o charakterze górskim
1. Górska Odznaka Turystyczna (GOT PTTK) Tutaj
2. Korona Gór Polski Tutaj
3. Korona Sudetów Tutaj
4. Korona Sudetów Polskich Tutaj
5. Korona Ziemi Kłodzkiej Tutaj
6. Diadem Polskich Gór Tutaj
7. Sudecki Włóczykij Tutaj
8. Korona Parku Krajobrazowego Góry Opawskie Tutaj
Odznaki o charakterze krajoznawczym
1. Odznaka Krajoznawcza PTTK Tutaj
2. Szlakami Świętego Jana Nepomucena Tutaj
3. Odznaka 111 Tutaj
Odznaki o charakterze kolarskim
1. Kolarska Odznaka Pielgrzymia Tutaj