PTTK Nysa – informacje

Oddział PTTK Tryton w NysieDrugi marca 2016 r. to historyczna data dla miłośników turystyki w Nysie, bowiem w tym dniu PTTK wrócił na mapę miasta. Właśnie wtedy odbyło się spotkanie sympatyków turystyki, przewodników, regionalistów, historyków oraz znamienitych gości z całego Województwa Opolskiego związanych z branżą turystyczną. W trakcie spotkania założone zostało Miejskie Koło PTTK Tryton Nysa działające pod Regionalnym Oddziałem Śląska Opolskiego w Opolu. W skład zarządu koła weszli młodzi ludzie, przy czym prym wiodła kadra przewodnicka oraz programowa Towarzystwa.

W tym samym miesiącu postanowiłem wstąpić w szeregi Miejskiego Koła PTTK Tryton w Nysie, a zarazem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Osobiście od kilku lat chciałem już stać się członkiem PTTK w końcu nadarzyła się ku temu okazja. Od samego początku bardzo mocno zaangażowałem się w działalność nowego koła, przez co powstała właśnie ta zakładka. Tutaj prezentuję kilka ciekawostek o nyskim PTTK oraz dane kontaktowe. Na blogu także każdy z czytelników może zapoznać się z relacjami z wycieczek zorganizowanych przez PTTK Tryton w których brałem udział.

Szybki rozwój koła doprowadził do sytuacji w której jego władze postanowiły podjąć próbę usamodzielnienia,  co udało się zrealizować w kwietniu 2017 roku. Wtedy to odbyło się walne zebranie koła będące zjazdem założycielskim Oddziału PTTK Tryton w Nysie podczas którego licznie zgromadzeni członkowie koła podjęli decyzję o woli przekształcenia Koła w Oddział. Warto dodać iż  spotkał mnie zaszczyt wstąpienia w skład nowego i zarazem pierwszego zarządu Oddziału PTTK Tryton w Nysie, a przypadło mi pełnić funkcje Sekretarza Oddziału. Po kilku miesiącach oczekiwań uzyskaliśmy uchwałę Zarządu Głównego PTTK zezwalającą na utworzenie Oddziału. We wrześniu miał miejsce kolejny zjazd podczas którego uchwalono Statut Oddziału, a w marcu 2018 roku przyszła informacja o zarejestrowaniu naszego Oddziału w Krajowym Rejestrze Sądowym. W taki sposób udało się sformalizować działalność naszego Oddziału co ma pozwolić na jego dalszy rozwój.

W 2018 roku doszło do kilku ważnych wydarzeń pod kątem rozwoju Oddziału jaki i jego struktur. Za sprawą uchwały Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w Krakowie utworzono Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT przy naszym Oddziale w skład, którego również wchodzę. Zaś uchwałą Zarządu Oddziału w czerwcu powołana została Oddziałowa Komisja Krajoznawcza mająca zająć się rozwojem turystyki krajoznawczej w Oddziale. Historyczna chwila miała miejsce w październiku, kiedy to w Kłodzku doszło do spotkania przedstawicieli Zarządu Oddziału PTTK Tryton w Nysie oraz przedstawicieli Zarządu PTTK Ziemi Kłodzkiej. Podczas spotkania doszło do zawarcia Sudeckiego Porozumienia Oddziałów PTTK, pod nazwą Porozumienie Sudeckie. Warto również nadmienić, że w tym samym roku zarejestrowaliśmy w Lokalnej Grupie Działania „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”, produkt lokalny składający się na cykl wycieczek pn. „Dziedzictwo Kulinarne Ziemi Nyskiej”. Na początku 2019 roku uchwałą Zarządu Oddziału utworzona została Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej, której zostałem przewodniczącym. Jej celem jest rozwój turystyki rowerowej w naszym oddziale. Lata 2020-2021 były nieco utrudnione w działalności PTTK za sprawą pandemii COVID-19. Jednak już od 2022 roku wszystko powoli wraca do normy, a w naszym Oddziale odbyły się wybory władz. W II kadencji Zarządu Oddziału PTTK Tryton w Nysie mam zaszczyt pełnić funkcję Wiceprezesa Oddziału.

Dziś Oddział PTTK Tryton w Nysie zrzesza ponad 200 członków, a szczególną wagę przywiązuje do organizacji licznych imprez turystycznych w ramach działalności statutowej. Można tutaj uprawiać prawie każdą formę turystyki – pieszą górską i nizinną, kolarską, kajakową czy nawet narciarską. Prowadzimy także liczne szkolenia m.in. przewodników turystycznych. W ramach działalności w PTTK zdobywamy również uprawnienia kadry programowej (więcej możesz przeczytać tutaj) Wśród cyklicznych wydarzeń organizowanych przez nasz Oddział można wymienić:

  1. Nyski Rajd Trekkingowy “Śladami Księstwa Nyskiego”
  2. Wycieczki krajoznawcze w ramach cyklu “Dziedzictwo Kulinarne Ziemi Nyskiej”
  3. Wycieczki górskie Szlakiem Korony Sudetów

Oddział współdziała również samorządem lokalnym w zakresie organizacji wydarzeń turystycznych (m.in. Otwarcie Sezonu Turystycznego), a także z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki oraz krajoznawstwa.

Oddział PTTK Tryton w Nysie swoją programową działalność realizuje dzięki społecznej kadrze, którą stanowią przede wszystkim przewodnicy turystyczni, przodownicy turystyki górskiej, instruktorzy krajoznawstwa czy organizatorzy turystyki. Dysponują oni olbrzymią wiedzą krajoznawczą i chętnie dzielą się nią z innymi.

Zachęcamy serdecznie do wstąpienia w nasze szeregi.

Dane kontaktowe:

Profil fb: https://www.facebook.com/pttknysa

Strona internetowa: www.pttk.nysa.pl

E-mail: trytonpttknysa@gmail.com

Telefon: 734-435-153 lub 691-342-595

Punkt obsługi: Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna, 48-300 Nysa ulica Poznańska 1 czynny w czwartki w godzinach od 16:00 do 17:30