Równina Świdnicka

Równina Świdnicka to według podziału fizycznogeograficznego Jerzego Kondrackiego i Wojciecha Walczaka mezoregion wchodzący w skład Przedgórza Sudeckiego. Obejmuje środkową część Przedgórza. Od północnego wschodu graniczy z Niziną Śląską, od południowego wschodu i południa z Masywem Ślęży, od południowego zachodu z Obniżeniem Podsudeckim i od północnego zachodu ze Wzgórzami Strzegomskimi. Pod względem geologicznym obejmuje fragment bloku przedsudeckiego. Najwyższym wzniesieniem jest wzgórze Popiel 284,4 m n.p.m. W obrębie Równiny Świdnickiej wyróżnić można Wzgórza Imbramowickie.

Moje propozycje wycieczek na Równinę Świdnicką
Świdnica
1. Zwiedzanie miasta 2017 rok