Rudawy

Rudawy część Masywu Czeskiego w randze podprowincji. Od północnego wschodu graniczy z Sudetami, od wschodu z Płytą Czeską, od południa z Nadberounską Wyżyną i Szumawą, od zachodu, północnego zachodu i północy z Nordostdeutsches Tiefland. Często określane mianem Krainy Rudaw, której najwyższą częścią są właśnie Rudawy. W skład tego Krainy Rudaw wchodzą takie pasma jak m.in.: Rudawy, Góry Połabskie, Las Sławkowski czy Smreczany.

Propozycje wycieczek w Góry Połabskie
Park Narodowy Czeska Szwajcaria
1. Trasa: Mezni Louka – Pravcicka brama – Przystanek Hrensko – Menzi Louka – Hreńsko 2019 rok