Sudecki Włóczykij

wloczykijSudecki Włóczykij to regionalna odznaka turystyki kwalifikowanej. Ustanowiona została w 2011 roku, a jej celem jest zachęcenie do systematycznego poznawania Sudetów. Ciekawostką jest, że szczyty do zdobycia w ramach tej odznaki położone są nie tylko w Polsce, ale także Czechach i Niemczech.

Co trzeba zrobić aby zdobyć tą odznakę? Po pierwsze należy zdobyć Koronę Sudetów (obie odznaki można zdobywać jednocześnie!), a także wejść na szczyty ujęte w specjalnym wykazie. Szczytów tych jest 100 i zostały one wybrane pod względem przyrodniczym, krajoznawczym i widokowym. Tak jak przy każdej odznace do zdobycia, także i zdobycie tej odznaki dokumentować należy w specjalnie przygotowanej i wydawanej przez PTTK Wrocław książeczce. Wszystkich zainteresowanych odsyłam także na stronę Wrocławskiego PTTK gdzie znaleźć można więcej informacji o samej odznace oraz dane kontaktowe w celu nabycia książeczki (która kosztuje 6,50 zł + koszt wysyłki). Poniżej oczywiście tabela z wykazem szczytów, a pod nią regulamin odznaki.

Lp. Szczyt (wysokość) Region Data zdobycia/relacja
1. Hochstein (449 m.n.p.m.) Pogórze Łużyckie
2. Stolpen (356 m.n.p.m.)
3. Czorneboh (561 m.n.p.m.)
4. Valtenberg (587 m.n.p.m.)
5. Kottmar (583 m.n.p.m.)
6. Tanecnice (597 m.n.p.m.)
7. Vlci Hora (581 m.n.p.m.)
8. Landeskrone (419 m.n.p.m.)
9. Lobauer Berg (448 m.n.p.m.)
10. Breiteberg (510 m.n.p.m.)
11. Oybin (515 m.n.p.m.) Góry Łużyckie
12. Hochwald (749 m.n.p.m.)
13. Jedlova (774 m.n.p.m.)
14. Studenec (736 m.n.p.m.)
15. Klic (759 m.n.p.m.)
16 Velky Vapenny (790 m.n.p.m.) Grzbiet Jesztiedzko-Kozakowski
17. Kozakov (744 m.n.p.m.)
18. Prosecsky Hreben (593 m.n.p.m.) Kotlina Żytawska
19. Sożek Perkuna (402 m.n.p.m.) Pogórze Izerskie
20. Góra Zamkowa (384 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
21. Sępia Góra (828 m.n.p.m.) Góry Izerskie Zobacz tutaj
22. Smrk (1124 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
23. Jizera (1122 m.n.p.m.)
24. Bukovec (1005 m.n.p.m.)
25. Spicak (724 m.n.p.m.)
26. Cerna Studnice (869 m.n.p.m.)
27. Chojnik (627 m.n.p.m.) Karkonosze Zobacz tutaj
28. Harrachovy Kameny (1421 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
29. Czarcia Ambona (1490 m n.p.m.) Zobacz tutaj
30. Skalny Stół (1282 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
31. Łysocina (1189 m n.p.m.) Zobacz tutaj
32. Dvorsky Les (1033 m.n.p.m.)
33. Cerna Hora (1299 m.n.p.m.)
34. Predni Zaly (1019 m.n.p.m.)
35. Hvezda (959 m.n.p.m.)
36. Kumburk (642 m.n.p.m.) Pogórze Karkonoskie
37. Zvicina (671 m.n.p.m.)
38. Grodziec (389 m.n.p.m.) Pogórze Kaczawskie Zobacz tutaj
39. Ostrzyca (501 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
40. Radogost (398 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
41. Szybowisko (561 m.n.p.m.) Góry Kaczawskie Zobacz tutaj
42. Okole (721 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
43. Turzec (690 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
44. Poręba (671 m.n.p.m.)
45. Wielka Kopa (871 m.n.p.m.) Rudawy Janowickie
46. Krzyżna Góra (654 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
47. Grodna (506 m.n.p.m.) Kotlina Jeleniogórska Zobacz tutaj
Sudety Środkowe
48. Wieżyca (395 m.n.p.m.) Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie Zobacz tutaj
49. Skiba (433 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
50. Trójgarb (778 m.n.p.m.) Góry Wałbrzyskie Zobacz tutaj
51. Chełmiec (851 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
52. Klasztorzysko (631 m.n.p.m.)
53. Stożek Wielki (841 m.n.p.m.) Góry Kamienne
54. Ruprechticky Spicak (881 m.n.p.m.)
55. Kralovecky Spicak (881 m n.p.m.)
56. Zadzierna (724 m.n.p.m.) Kotlina Kamiennogórska
57. Jański Wierch (697 m.n.p.m.) Góry Jastrzębie Zobacz tutaj
58. Róg (715 m.n.p.m.) Góry Stołowe
59. Cap (786 m.n.p.m.)
60. Ostas (700 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
61. Koruna (769 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
62. Błędne Skały (852 m.n.p.m.)
63. Kalenica (964 m.n.p.m.) Góry Sowie Zobacz tutaj
64. Ostróg (627 m.n.p.m.) Góry Bardzkie Zobacz tutaj
65. Włodzicka Góra (757 m.n.p.m.) Wzgórza Włodzickie Zobacz tutaj
66. Góra Wszystkich Świętych (648 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
67. Forteczna Góra (369 m.n.p.m.) Kotlina Kłodzka Zobacz tutaj
68. Vrchmezi (Orlica – 1084 m.n.p.m.) Góry Orlickie i Bystrzyckie Zobacz tutaj
69. Studeny (721 m.n.p.m.)
70. Suchy Vrch (995 m.n.p.m.)
71. Wolarz (852 m.n.p.m.)
72. Grodczyn (803 m.n.p.m.) Pogórze Orlickie Zobacz tutaj
73. Dobrosov (624 m.n.p.m.)
74. Husak (626 m.n.p.m.)
Sudety Wschodnie
75. Borówkowa Góra (900 m.n.p.m.) Góry Złote i Bialskie Zobacz tutaj
76. Czernica (1083 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
77. Studnicny Vrch (991 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
78. Czarna Góra (1205 m.n.p.m.) Masyw Śnieżnika Zobacz tutaj
79. Trójmorski Wierch (1145 m.n.p.m.)
80. Biskupia Kopa (890 m.n.p.m.) Góry Opawskie Zobacz tutaj
81. Zlaty Chlum (875 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
82 Zamecky Vrch (934 m.n.p.m.) Hruby Jesionik Zobacz tutaj
83. Keprnik (1423 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
84. Vysoka Hole (1464 m.n.p.m.)
85. Haj (631 m.n.p.m.) Góry Hanuszowickie
86. Kamenny Vrch (952 m.n.p.m.)
87. Bradlo (600 m.n.p.m.)
88. Bouzov (425 m.n.p.m.) Wyżyna Zabrzeska
89. Predni Cvilinsky Kopec (441 m.n.p.m.) Niski Jesionik
90. Uhlirsky Vrch (672 m.n.p.m.)
91. Velky Roudny (780 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
92. Vikstejn (477 m.n.p.m.)
93. Juracka (589 m.n.p.m.)
Przedgórze Sudeckie
94. Bozi Hora (525 m.n.p.m.) Przedgórze Paczkowskie Zobacz tutaj
95. Brzeźnica (493 m.n.p.m.) Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
96. Góra Parkowa (455 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
97. Ostra Góra (360 m.n.p.m.)
98. Gromnik (393 m.n.p.m.) Zobacz tutaj
99. Krzyżowa Góra (358 m.n.p.m.) Wzgórza Strzegomskie Zobacz tutaj
100. Radunia (582 m.n.p.m.) Masyw Ślęży Zobacz tutaj

Regulamin odznaki:

§1

Odznaka SUDECKI WŁÓCZYKIJ jest odznaką regionalną Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§2

Celem ustanowienia odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej w Sudetach oraz zachęcanie do systematycznego poznawania Sudetów, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego uprawiania turystyki górskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i poza granicami kraju.

§3

Odznaka jest jednostopniowa.

§4

Aby zdobyć odznakę SUDECKI WŁÓCZYKIJ, należy:

– zdobyć odznakę KORONA SUDETÓW, przy czym obie odznaki można zdobywać równocześnie,

– zdobyć sto szczytów ujętych w załączonym wykazie, wybranych pod względem walorów przyrodniczych, krajoznawczych i widokowych.

§5

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

§6

Do odznaki mogą zaliczać się szczyty zdobyte przed dniem 17 stycznia 2011 r., tj. przed datą wejścia w życie regulaminu odznaki. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

§7

Osoby, które rozpoczęły zdobywanie odznaki przed dniem 18 listopada 2013 r., mogą kontynuować jej zdobywanie według ówczesnego wykazu szczytów.

§8

Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma takiej książeczki może być dowolna, ale powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać:

– na stronie tytułowej imię (imiona) i nazwisko zdobywającego, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i/lub adres e-mail, posiadane uprawnienia oraz numer weryfikacyjny zdobytej odznaki „Korona Sudetów” (w przypadku przedstawienia do weryfikacji książeczek obu odznak, numer wpisze weryfikator),

– na kolejnych stronach potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów z wpisaną nazwą szczytu i datą wycieczki,

– miejsce na zbiorcze zestawienie wszystkich szczytów, które powinno zawierać numer strony, na której znajduje się potwierdzenie zdobycia danego szczytu,

– miejsce na weryfikację.

§9

Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być: pieczątka najbliższego obiektu turystycznego albo innej instytucji, bilet wstępu do obiektu udostępnionego do zwiedzania, fotografia lub potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej. Należy również uzyskać podpisy przodownika turystyki górskiej PTTK, mającego uprawnienia na Sudety, albo przewodnika sudeckiego, wraz z podaniem numeru ważnej legitymacji przodownickiej lub przewodnickiej.

§10

Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń osób uprawnionych, wymienionych w par. 8.

§11

Ubiegający się o odznakę SUDECKI WŁÓCZYKIJ, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów, przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

§12

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.

§13

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ, uprawnia do jej nabycia i noszenia oraz używania tytułu „Sudeckiego Włóczykija”.

§14

Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.

§15

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§16

Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką SUDECKI WŁÓCZYKIJ można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.

§17

Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 17 stycznia 2011 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia, wraz z poprawkami uchwalonymi w dniu 18 listopada 2013 r.