Sudety Wschodnie

Sudety Wschodnie to wschodnia część Sudetów  rozciągająca się od linii: Przełęcz Kłodzka – Kotlina Kłodzka – Rów Górnej Nysy – Przełęcz Międzyleska – Dolina Morawy na zachodzie po Bramę Morawską na wschodzie. Większa część Sudetów Wschodnich leży na terytorium Czech oraz w niewielkiej części w Polsce. Od północy graniczą z Przedgórzem Sudeckim i Niziną Śląską, od wschodu z Kotliną Ostrawską i Bramą Morawską.

W ich obrębie można wyróżnić:

  • Masyw Śnieżnika
  • Góry Złote i Bialskie
  • Wysoki Jesionik
  • Niski Jesionik
  • Góry Hanuszowickie
  • Wyżyna Zabrzeska
  • Góry Odrzańskie