Turystyczny Rajd Niepodległosci

Turystyczny Rajd Niepodległości to impreza organizowana od 2015 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz. Jest to indywidualny lub grupowy marsz polegający na przejściu trasy o długości nieco ponad 20 km z Głuchołaz do Jesenika. Celem rajdu jest turystyczne uczczenie Święta Niepodległości naszego kraju. Rokrocznie meta rajdu ma miejsce przy Polskim Pomniku w uzdrowisku Priessnitzovy léčebné lázně. Podczas ceremonii zakończenia mają miejsce uroczyste przemówienia Burmistrza Głuchołaz i Starosty Jesenika, delegacje składają kawiaty/znicze, jest także salwa honorowa i oczywiście śpiewany jest hymn. W trakcie przemarszu na uczestników czeka poczęstunek na trasie, a wszystko to dzięki wsparciu różnego rodzaju instytucji – za darmo.

Tak się składa, że w Rajdzie Niepodległości uczestniczę dopiero od 2019 roku. Wcześniej z różnych przyczyn nie mogłem wziąć udziału w tej imprezie, ale dziś 11.11. każdego roku zarezerwowany jest na udział w rajdzie. Jest to świetna impreza, która pokazuje, że w różny osób można uczcić Święto Niepodległości. Uśmiechnięci turyści z flagami i przyśpiewkami maszerują z Głuchołaz do Jesenika.

Ktoś się zastanowi, dlaczego do Jesenika? Otóż uzdrowisko Gräfenberg w Jeseniku jeszcze za życia Wincentego Priessnitza było bardzo często odwiedzane przez polskich kuracjuszy. Szczególnie wielu przyjeżdżało tutaj po klęskach powstań narodowych. Po powstaniu listopadowym, gdy miejsce to nie miało jeszcze oficjalnego statusu leczniczego, oraz później, po zrywach Wiosny Ludów czy też po powstaniu styczniowym. Tędy wiodły ich drogi emigracji na zachód Europy. Nigdy jednak nie zapominali o swej ojczyźnie, nawet wówczas, gdy stało się jasne, że poprzez powstania narodowe niepodległości uzyskać się nie da. Dziś obecność Polaków w jesenickim uzdrowisku przypomina przede wszystkim stojący przy parkowej kolonadzie Polski Pomnik z 1890 roku.

Poniżej w kolażach, zdjęcia z poszczególnych edycji Rajdu Niepodległości w których miałem przyjemność uczestniczyć:

Turystyczny Rajd Niepodległości 2019
Turystyczny Rajd Niepodległości 2019
Turystyczny Rajd Niepodległości 2021
Turystyczny Rajd Niepodległości 2021
Turystyczny Rajd Niepodległości 2022
Turystyczny Rajd Niepodległości 2022
Turystyczny Rajd Niepodległości 2023
Turystyczny Rajd Niepodległości 2023