Uprawnienia przewodnickie

Uprawnienia przewodnickie są bardzo ważne dla każdego kto chce profesjonalnie zajmować się tematyką przewodnictwa. Nikt bowiem nie chce korzystać z usług osób, które nie posiadają fachowej wiedzy i nie znają metodyki prowadzenia grup turystycznych. A jedyną gwarancją posiadania tych umiejętności jest oczywiście posiadanie uprawnień przewodnickich. Te można zdobyć poprzez ukończenie kursów przewodnickich (np. Kurs na Przewodnika Górskiego Sudeckiego czy Kurs Przewodnika Terenowego po Województwie Opolskim) i zdanie egzaminów (państwowych lub branżowych np. w PTTK). W niniejszej zakładce można znaleźć, krótkie notki o posiadanych przeze mnie uprawnieniach, które udało mi się zdobyć (szczegółowe relacje z przebiegów znajdują się na osobnej stronie). Oczywiście dział ten – mam nadzieję – będzie sukcesywnie aktualizowany.

Przewodnik Górski Sudecki

Kilka lat temu, gdy zaczynałem moją górską przygodę, powiedziałem sobie, że chciałbym w życiu robić coś związanego z górami. Były różne pomysły, np. aby zostać ratownikiem górskim. W końcu ruszył blog Świat Gór, a życie zawodowe potoczyło się inaczej. Jednak nadal w głowie pozostawał jeden pomysł. Kiedyś założyłem sobie za cel i takie życiowe marzenie, aby zostać Przewodnikiem Górskim Sudeckim. Marzenie to zacząłem realizować stopniowo od 2016 roku. Wtedy to uczestniczyłem w szkoleniu na Przewodnika Miejskiego PTTK po Nysie. Później przyszedł czas na prawdziwy kurs przewodnicki, który rozpoczęliśmy jesienią 2017 roku w Nysie. Mowa oczywiście o kursie na Przewodnika Terenowego po Województwie Opolskim, którym zostałem w 2018 roku. O tym szkoleniu więcej można oczywiście przeczytać na blogu.

Cały czas w głowie pozostawały góry i gdy udało się zdobyć pierwsze uprawnienia, pojawiła się też szansa, dzięki Oddziałowi PTTK Ziemi Kłodzkiej, zdobycia uprawnień Przewodnika Górskiego Sudeckiego. Jesienią 2019 roku ruszyły zapisy na kurs. Razem z grupką przyjaciół (Łukasz Łacny, Grzesiu Rudecki, Tomek Drozdowski i Jarek Srębacz) udało mi się złapać na listę, a 17 stycznia 2020 roku rozpoczęliśmy nową fantastyczną przygodę od spotkania organizacyjnego w ramach pierwszych zajęć. Sam kurs zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego, przewidywał: 140 godzin zajęć teoretycznych, 10 godzin szkolenia praktycznego z pierwszej pomocy oraz 40 dni szkolenia praktycznego w terenie. Zajęcia praktyczne prowadzili instruktorzy, doświadczeni Przewodnicy Sudeccy, którzy dzielili się z nami swoją wiedzą. Część z nich przygotowywała na spotkania specjalne zadania. Każda wycieczka uczyła nas czegoś nowego. Poznawaliśmy zarówno kolejne obszary górskie, a także mogliśmy zaznajomić się z metodyką prowadzenia grup wycieczkowych w górach. Niestety w realizacji kursu bardzo mocno przeszkodziła nam pandemia COVID-19. Nasz kurs często był zawieszany, znaczną część wykładów zrealizowano w formule online. Efektem epidemii był fakt, że nasz kurs przedłużył się, a przez naszą grupę określony został hasłem „ten super długi…”.

Kurs to także ludzie! To największy skarb całego szkolenia. W grupie osób o bliskich zainteresowaniach można spotkać bratnie dusze – przyjaciół na lata. Przewodnicy zawsze mówią sobie po imieniu, niezależnie czy ktoś ma lat 20 czy 65. Przyjaźniom sprzyjają wielogodzinne wycieczki, wieczory integracyjne. Nam na długo w pamięci zostaną właśnie wieczorki integracyjne podczas noclegów, a mam nadzieję, że przyjaźnie zawarte na kursie zostaną na lata!

W końcu jednak nastał czas, kiedy i nasz kurs dobiegł końca. Nasze ostatnie zajęcia i zarazem egzamin wewnętrzny zakończyliśmy w niedzielę – 19 września 2021 r. na Twierdzy Srebrna Góra. Ostatnim elementem układanki związanym z Przewodnikiem Sudeckim, był egzamin państwowy organizowany przez komisję powołaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Sam egzamin składać się miał z trzech etapów: testu, egzaminu ustnego oraz dwudniowej części praktycznej w terenie. Udało mi się złapać na pierwszy termin, poznałem też skład komisji: Piotr Gryszel – przewodniczący, Krzysztof Rostek oraz Dariusz Wójcik. Wiedziałem, że czeka mnie trudne wyzwanie. Kilka dni później poznałem trasę. Postawiony sobie wcześniej przeze mnie cel ostatecznie udało mi się zrealizować i z dniem 10 października 2021 r. zostałem Przewodnikiem Górskim Sudeckim klasy III.

Zdobyte uprawnienie: Przewodnik Górski Sudecki klasy III

Pilot Wycieczek

Jak wspomniałem powyżej, kilka lat temu wyznaczyłem sobie pewną ścieżkę do realizacji marzeń turystycznych. Tym głównym celem był oczywiście Przewodnik Górski Sudecki. Uprawnienie to udało mi się zdobyć w 2021 roku, wcześniej  bo w 2018 roku zostałem Przewodnikiem Terenowym PTTK po Województwie Opolskim. Pozostało jednak ostatnie ważne uprawnienie w branży turystycznej, które chciałem zdobyć i tym samym domknąć pewną całość. Mowa o uprawnieniach Pilota Wycieczek. Na początku 2022 roku pojawiła się oferta z Warszawskiego Oddziału Przewodnickiego na kurs Pilota Wycieczek w formule online. Okazało się, że nie tylko ja planuję zrealizować ten kurs – było więcej chętnych. Pewnego dnia podczas rozmów z kol. Marcinem Nowakiem, wynikła sytuacja, że skoro są chętni może uda się zorganizować kurs stacjonarny w Nysie we współpracy z uczelnią, która niegdyś słynęła z organizacji szkoleń na Pilota Wycieczek. Mowa o Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Nysie. Szybko udało się nam zebrać grupę i już w pierwszy weekend lutego spotkaliśmy się w jednej z sal WSTH Nysa na rozpoczęciu kursu Pilota Wycieczek. Szefem kursu został Marcin Nowak – Prezes Oddziału PTTK Tryton w Nysie, doświadczony Pilot Wycieczek. Szkoła przygotowała dla nas specjalną ofertę kursu, ten bowiem został skumulowany tak abyśmy w drugiej połowie marca mogli przystąpić do egzaminów PTTK. Wszystko po to żeby przed rozpoczęciem sezonu zdobyć uprawnienia.

Nasz kurs miał głównie formę zajęć teoretycznych, kiedy to podczas wykładów poznawaliśmy najważniejsze zadania Pilota Wycieczek, czy też podstawy prawne związane z funkcjonowaniem tego zawodu. Ponadto duży nacisk został położony geografię turystyczną zarówno Polski jak i Europy. W ramach kursu zaplanowano także dwie wycieczki, jedną pieszą po Nysie, podczas której mogliśmy poznać zadania pilota w terenie. Drugi wyjazd był już typową wycieczką autokarową, objazdową po Województwie Opolskim. Podczas tego wyjazdu każdy z kursantów miał za zadanie poprowadzić swój fragment trasy z dużym naciskiem na zadania Pilota Wycieczek. Wycieczka ta była zarazem egzaminem wewnętrznym, który wszyscy zaliczyli. Ostatnim elementem układanki był egzamin PTTK, który odbył się w piątek 25 marca 2022 roku. Składał się on z dwóch części: testu oraz egzaminu ustnego. W skład komisji egzaminacyjnej weszli: Zbigniew Perdak, Anatol Bukała, Jarosław Srębacz i Marcin Nowak. Stres był niesamowity, spora grupa niestety nie przeszła testu, kilka osób również odpadło na egzaminie ustnym. Ostatecznie Pilotami Wycieczek w tym dniu zostali: Adrian Kołodziej, Marta Hamerla-Pater, Paweł Kostrzewa, Krzysztof Herman. W taki sposób udało mi się spiąć tą pewną całość, którą założyłem sobie kilka lat temu.

Zdobyte uprawnienie: Pilot Wycieczek

Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim

Przewodnik Turystyczny Województwa Opolskiego

Długo wyczekiwany kurs na Przewodnika Terenowego po Województwie Opolskim rozpoczął się pod koniec listopada 2017 roku, a jego organizatorem była Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej punkt konsultacyjny w Nysie przy współpracy z Oddziałem PTTK Tryton w Nysie. Podczas ostatniego weekendu wspomnianego wyżej miesiąca grupa kilkunastu osób spotkała się w siedzibie WSTH Nysa na uroczystej inauguracji kursu. Po przemówieniach dyrektor szkoły – dr Bożeny Węckiej oraz Prezesa Oddziału PTTK Tryton w Nysie – Marcina Nowaka; rozpoczęła się ponad 9 miesięczna przygoda z kursem przewodnickim.

Z początku kurs miał formę typowych zajęć teoretycznych, kiedy to podczas wykładów na różne tematy (od historii, przez przyrodę czy etnografię po metodykę przewodnicką) kandydaci na przyszłych przewodników zdobywali podstawową wiedzę na temat naszego województwa oraz pracy przewodnika turystycznego. W marcu 2018 roku do zajęć teoretycznych dołączyła praktyka, która na kursie składać się miała na osiem wycieczek terenowych. Decyzją władz kursu podczas wycieczek, przyuczając się do przyszłej pracy, to kandydaci mięli prowadzić grupę uczestników wyjazdu (a często poza kursantami w wyjazdach uczestniczyli członkowie Oddziału PTTK Tryton w Nysie przez co można powiedzieć poprzeczka została podniesiona). W czasie trwania kursu nie skupialiśmy się tylko na wycieczkach w ramach zajęć, ale sami w niewielkich grupkach podróżowaliśmy po naszym województwie aby je dokładniej poznać i przy tym przygotować się do swojej wycieczki.

Kurs minął bardzo szybko i nie wiedząc kiedy przyszedł lipiec i jego zakończenie. Nastał jednak najtrudniejszy okres bowiem na październik wyznaczono pierwszy termin egzaminu. W dniach 4-5 października 2018 roku odbył się trzyczęściowy egzamin. W skład komisji egzaminacyjnej weszli: dr Tadeusz Jurek, dr Paweł Szymkowicz, Jerzy Chmiel. Prace komisji wspomagał także Jarosław Srębacz, a drugiego dnia egzaminowi przyglądał się Andrzej Talarek (Przewodniczący Regionalnego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województw Dolnośląskiego i Opolskiego). Pierwsza część egzaminu polegała na napisaniu testu, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku kandydaci przeszli do drugiego etapu, który miał formę ustnej odpowiedzi na trzy wylosowane pytania. Stres był niesamowity ale ostatecznie pierwszy dzień egzaminu z wynikiem pozytywnym zakończyło 11 osób. Drugiego dnia wspomniana jedenastka wyruszyła na wycieczkę terenową, która składała się z dwóch części. Po pierwsze każdy kandydat miał za zadanie poprowadzić fragment spaceru po Nysie, a następnie grupa wyruszyła na wycieczkę autokarową po Ziemi Brzeskiej (taką trasę kursanci sami wylosowali), tutaj zadanie polegało na poprowadzeniu fragmentu trasy do Brzegu i z powrotem.

Po powrocie do Nysy i oczekiwaniu na werdykt komisji uczestnicy egzaminu otrzymali informację iż wszyscy ukończyli egzamin z wynikiem pozytywnym, tym samym 5 października 2018 roku stali się Przewodnikami Terenowymi po Województwie Opolskim.

Zdobyte uprawnienie: Przewodnik Terenowy po Województwie Opolskim.

Przewodnik Jurajski

Czytając tą zakładkę można dowiedzieć się, że moją główną ścieżką było zdobycie uprawnień Przewodnika Górskiego Sudeckiego, a także Przewodnika po Województwie Opolskim i Pilota Wycieczek. Tą klamrę udało mi się spiąć na wiosnę 2022 roku. I choć mówiłem sobie, że na razie wystarczy kursów to w głowie siedział jeszcze jeden pomysł. Od dłuższego czasu obserwowałem ogłoszenie o kursie na Przewodnika po Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i Woźnicko-Wieluńskiej (w skrócie Przewodnik Jurajski) organizowane przez PTTK Zawiercie i Biuro Turystyczne Per-Aspera kol. Jarosława Wesołowskiego. Przyszła jesień 2022 roku i ponownie pojawiło się ogłoszenie o kursie, które zawierało informację, że zajęcia teoretyczne odbędą się w formule online, a do tego kurs przewiduje kilka wycieczek. Skonsultowałem ten fakt z grupką przyjaciół z poprzednich kursów i tak zawiązała nam się paczka pięciu osób, która zdecydowała się podjąć kolejnej przygody. Razem ze mną na Kurs Przewodnika Jurajskiego zapisali się: Małgorzata Porosiło, Grzegorz Rudecki, Włodzimierz Kotwas oraz Marcin Nowak, czyli przyjaciele z kursu terenowego, sudeckiego i Oddziału PTTK Tryton w Nysie.

Zajęcia kursowe rozpoczęły się w listopadzie 2022 roku serią wykładów online, które w głównej mierze prowadził kol. Jarosław Wesołowski. Zajęcia odbywały się we wtorki i piątki w godzinach popołudniowych.  Trochę przypomniały mi się czasy pandemii COVID-19, ale z drugiej strony dzięki tej formule zdecydowałem się na kurs. Ciężko byłoby ogarnąć logistykę na dojazdy do Zawiercia w tygodniu przy pracy na etat. Podczas wykładów mogliśmy poznać najważniejsze informacje dotyczące Jury. Natomiast już na początku grudnia odbyła się pierwsza wycieczka połączona z spotkaniem integracyjnym podczas, którego mogliśmy się w końcu poznać w realnej rzeczywistości. Szybko zawiązały się nowe przyjaźnie i w taki sposób zaczęliśmy poznawać Jurę. Dla nas każdy wyjazd tam był większą wyprawą dlatego też wyjeżdżaliśmy już w piątek, aby odwiedzić wymagane programem kursu lokalizacje dodatkowe. Najczęściej w wyprawach towarzyszyli nam kol. Dariusz Kubat (nasz osobisty Przewodnik Jurajski i ekspert od skrótów) oraz kol. Mateusz Florczak. Na wycieczkach panowała niesamowita atmosfera. Podczas zajęć praktycznych mogliśmy poznać Jurę i od razu uczyć się bowiem na każdą wycieczkę byliśmy losowani do prowadzenia fragmentu trasy. Natomiast wieczory przede wszystkim spędzaliśmy na integracji z gitarą Grzesia Rudeckiego i kol. Szymona Pracuch, przy tym świetnie się bawiąc. Sam kurs zakończył się w kwietniu, natomiast w pierwszy weekend lipca odbył się egzamin wewnętrzny połączony z zwiedzaniem Częstochowy. Niestety ze względu na chorobę nie mogłem dotrzeć na tą część kursu, ale i tak otrzymałem możliwość przystąpienia do egzaminu PTTK w pierwszy weekend września. Ten po dwóch dniach walki (sobota – test i egzamin ustny, niedziela – wycieczka) zakończył się wynikiem pozytywnym. Naszymi egzaminatorami byli: Ryszard Ziernicki, Urszula Furtacz oraz Adam Lepki.

Zdobyte uprawnienie: Przewodnik po Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i Woźnicko-Wieluńskiej

Licencja Przewodnika po Ojcowskim Parku Narodowym

We wrześniu 2019 roku otrzymałem bardzo ciekawą propozycję, a mianowicie ofertę wzięcia udziału w szkoleniu na licencję przewodnika po Ojcowskim Parku Narodowym. Zgodnie bowiem z regulaminem po terenie parku narodowego mogą oprowadzać przewodnicy, którzy ukończyli stosowny kurs doszkalający i uzyskali licencję. Długo nie zastanawiałem się nad tą ofertą i szybko zgłosiłem swój udział w szkoleniu, a razem ze mną przyjaciele: Gosia Porosiło, Grzesiu Rudecki, Marcin Nowak i Jarek Srębacz.

Samo szkolenie zgodnie z regulaminem parku miało trwać trzy dni i organizowane było w siedzibie parku w Ojcowie w terminie 15 do 17 listopada 2019 r. Na nocleg wybraliśmy najbliższą okolicę Ojcowa. W trakcie zajęć mieliśmy możliwość poznać przyrodę OPN podczas wykładów oraz wycieczek terenowych. Samo trzydniowe szkolenie zakończyło się egzaminem na licencję. Oczywiście cała nasza grupka pozytywnie zakończyła egzamin i zdobyła wspomnianą licencję, która zgodnie z regulaminem wydawana jest na okres trzech lat. Aby ją odnowić trzeba wziąć udział w czterech szkoleniach na tematy związane z przyrodą i historią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i OPN.

Zdobyte uprawnienie: licencja przewodnika po Ojcowskim Parku Narodowym.

Licencja Przewodnika po Karkonoskim Parku Narodowym

Kończąc kurs Przewodnika Górskiego Sudeckiego w głowie miałem już plan zapisania się na krótkie szkolenie organizowane przez Karkonoski Park Narodowy, który od kilku lat realizuje program edukacyjny pod nazwą “Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego”. Samo szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu “Przewodnika KPN”, który jest potwierdzeniem potwierdzeniem wysokich kompetencji w zakresie wiedzy przyrodniczej o Karkonoskim Parku Narodowym oraz uprawnia do używania identyfikatora oraz noszenia odznaki i ubioru z logo Przewodnika Karkonoskiego Parku Narodowego.

Na jesień 2022 roku pojawiło się ogłoszenie o organizacji przez KPN szkolenia. Okazało się, że nie tylko ja jestem zainteresowany tym szkoleniem i razem ze mną zapisali się: Monika Białkowska, Marta Hamerla-Pater, Olga Kądziela-Koziarek, Włodziu Kotwas oraz Maciej Milewski. Ponadto na kurs razem ze swoją ekipą zapisała się Iga Czwartacka z Świdnicy. Taki skład gwarantował kolejną super przygodę.

Sam kurs miał charakter czterech spotkań (dwa weekendy), przy czym w większości zajęcia to były wykłady na temat związany z Karkonoskim Parkiem Narodowym. Organizatorzy przewidzieli także w ostatnim dniu kursu zajęcia terenowe. Na sam koniec kursu już po wycieczce odbył się egzamin w formie testu wiedzy przyrodniczej, który wszyscy zakończyli z wynikiem pozytywnym, bowiem ten dotyczył materiału omawianego na zajęciach.

Na tym jednak szkolenie się nie zakończyło, bowiem jednym z wymagań uzyskania certyfikatu było zaliczenie dwóch dni wolontariatu. W moim przypadku okazało się to problemowe jednak, za zgodą szefowej kursu Aleksandry Trytek otrzymałem możliwość zorganizowania szkolenia online dla przewodników o Górach Opawskich. Podjąłem się tego wydarzenia i w taki sposób zaliczyłem mój wolontariat na rzecz KPN.

Dzięki powyższemu otrzymałem zaproszenie na ostatni piątek maja 2023 do nowo otwieranego centrum edukacyjnego Pałac Sobieszów na uroczyste blachowanie Przewodników KPN. Wydarzenie miało charakter szkolenia podczas którego dyrektor KPN dr Andrzej Raj wręczył nam certyfikaty, legitymacje i blachy. W taki sposób dobiegła końca kolejna przygoda, ale z uzyskaniem licencji jest też związany pewien warunek – aby utrzymać ją należy dwa razy w roku uczestniczyć w wykładzie/szkoleniu organizowanym przez KPN aby przedłużyć licencję na okres kolejnych dwóch lat.

Zdobyte uprawnienie: licencja przewodnika po Karkonoskim Parku