Uprawnienia PTTK

Uprawnienia PTTK zdobywamy w ramach działalności w Oddziale PTTK Tryton w Nysie. Zgodnie z “Koncepcją kształcenia kadr programowych PTTK” kadrę programową PTTK stanowią członkowie, którzy nabyli uprawnienia do pełnienia określonych czynności organizacyjnych i wychowawczych w PTTK. Poniżej informacje na temat posiadanych przez nas uprawnień kadry programowej PTTK.

Przodownik Turystyki Górskiej PTTK

Przodownickie uprawnieniaPrzodownik Turystyki Górskiej PTTK jest członkiem kadry programowej PTTK, aby nim zostać należy spełnić szereg wymagań określonych regulaminem (zob. tutaj). Tak się składa, że od wielu lat Adrian jest związany z Górską Odznaką Turystyczną PTTK, którą zbiera od 2011 roku. W 2016 roku udało mu się zdobyć stopień mały złoty tej odznaki, dzięki czemu uzyskał możliwość przystąpienia do egzaminu na Przodownika Turystyki Górskiej PTTK. Co też udało się zrealizować na jesień tego samego roku, kiedy to razem z kolegą Marcinem z PTTK Tryton w Nysie, Adrian przystąpił przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną ds. Przodowników Turystyki Górskiej w Opolu do egzaminu z uprawnieniami na rejon Sudetów. Sam egzamin składał się z kilku części. Pierwsza to test wiedzy z zakresu Sudetów, druga natomiast to egzamin uzsty z zakresu działalności Przodownika Turystyki Górskiej. Tutaj wymagana jest znajomość regulaminów GOT oraz regulaminu pracy Przodownika.

Zarówno Adrianowi jak i Marcinowi udało się zdać obie części egzaminu, dzięki czemu z dniem 19 listopada 2016 roku stali się Przodownikami Turystyki Górskiej PTTK z uprawnieniami na Sudety.  W styczniu 2017 roku wzięliśmy udział w wycieczce na Grodczyn razem z ORSO PTTK w Opolu. To właśnie podczas tego wyjazdu zostały nam wręczone nasze odznaki i legitymacje Przodownickie. Bycie Przodownikiem Turystyki Górskiej to ogromne wyróżnienie i efekt ciężkiej pracy i wielu lat wędrówek po górskich szlakach, ale to również wielka odpowiedzialność i konieczność ciągłego kształcenia się i poszerzania wiedzy o turystyce górskiej.

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK.Chcąc nadal rozszerzać nasze uprawnienia w kwietniu 2017 roku przystąpiliśmy do kolejnego egzaminu. Tym razem do Opola wyruszyli we czwórkę: Adrian, Marcin oraz koledzy Jarek i Marek, którzy mieli przystąpić  do swojego pierwszego egzaminu. Adrian i Marcin podczas egzaminu rozszerzyć swoje uprawnienia na pasmo Gór Świętokrzyskich. Egzamin poszerzający uprawnienia składa się już tylko z jednej części, a mianowicie z testu wiedzy z zakresu znajomości danego pasma górskiego. Wszystkim udało się zdać, dzięki czemu Adrian i Marcin poszerzyli swe uprawnienia, a Marek i Jarek uzyskali pierwsze.

Rok później, tym razem we trójkę do egzaminu przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną ds. Przodowników Turystyki Górskiej w Opolu przystąpili: Adrian, Marcin i Jarek. Tym razem cała trójka postanowiła rozszerzyć posiadane już uprawnienia. Adrian i Marcin przystąpili do egzaminu na pasmo Beskidu Zachodniego, natomiast Jarek przystąpił do egzaminu na pasmo Gór Świętokrzyskich. Także i tym razem udało się wszystkim zdać egzaminy dzięki czemu ponownie mogli rozszerzyć posiadane już uprawnienia o kolejne pasma górskie.

Przodownicy Turystyki Górskiej w kadrze programowej PTTK stanowią jedną z liczniejszych grup. Ich głównym zadaniem jest popularyzacja wiedzy o górach i o Górskiej Odznace Turystycznej PTTK. Nawet dziś, gdy w skutek uregulowań prawnych, zakres i możliwości działania przodowników uległy ograniczeniu Przodownicy TG popularyzują, uczą, i weryfikują działając społecznie. Działalność Przodownicka daje Adrianowi możliwość głównie prowadzenia wyjazdów statutowych PTTK, a także potwierdzania wycieczek. Te zadanie realizuje głównie przy weryfikacji różnego rodzaju książeczek, w których wymagane jest potwierdzenie przodownika.

Aby pozyskać więcej informacji na temat Przodowników Turystyki Górskiej PTTK kliknij tutaj.

Przodownik Turystyki Kolarskiej PTTK

Wkrótce więcej informacji.

Uprawnienia Przewodnickie PTTK

PTTK jest organizacją, która szkoli przewodników turystycznych i nadaje swoje własne branżowe uprawnienia. Mowa tu przede wszystkim o Przewodnikach Terenowych PTTK. Osobiście posiadam takowe uprawnienia, które zostały opisane szerzej w zakładce: Posiadane Uprawnienia przy Usługach Przewodnickich.