Wyżyna Zabrzeska

Wyżyna Zabrzeska jest jednostką geograficzną w Sudetach Wschodnich, obejmując północno-zachodnią część Moraw. Oddziela Hornomoravský úval i Mohelnicką brázdu od Podorlickiej pahorkatiny. Jest częścią Českej křídovej pánve i należy do Jesenickiej oblasti w obrębie Sudetów. Na północy graniczy z Górami Orlickimi i przedgórzem Hrubého Jeseníku, na południu z Drahanskou vrchovinou. Od zachodu uskok oddziela ją od Poorlickiej tabule, a od wschodu podobny uskok od Mohelnickiej brázdy i Hornomoravskiego úvalu. Najwyższy szczyt to: Lázek (714 m n.p.m.).

Moje propozycje wycieczek na Wyżynę Zabrzeską
Lazek (714 m.n.p.m.)
1. Trasa: Cotkytle pod Lazkem – Lazek – Cotkytle pod Lazkem 2018 rok