Wzgórza Strzegomskie

Wzgórza Strzegomskie to według podziału fizycznogeograficznego Jerzego Kondrackiego mezoregion wchodzący w skład Przedgórza Sudeckiego. Wzgórza położone są na najbardziej wysuniętym na północny zachód krańcu Przedgórza Sudeckiego, pomiędzy dolinami Nysy Szalonej i Strzegomki. Na południowym zachodzie od Sudetów oddzielone są Obniżeniem Podsudeckim, od strony zachodniej graniczą z Równiną Chojnowską, na północnym zachodzie na małym odcinku graniczą z Równiną Legnicką, w kierunku północnego wschodu łagodnie przechodzą w Równinę Wrocławską, a od południowego wschodu graniczą z Równiną Świdnicką. Najwyższym wzniesieniem jest Krzyżowa Góra (358 m.n.p.m.).

Moje propozycje wycieczek we Wzgórza Strzegomskie
Krzyżowa Góra (358 m n.p.m.)
1. Trasa: Struga – Sas – Szczawno Zdrój 2017 rok
Strzegom
2. Zwiedzanie miasta 2017 rok